×

×

Groene Chemie, Nieuwe Economie

Nieuwsoverzicht

 • Tour naar hotspots Groene Chemie in Groningen

  27-06-2024

  Tijdens de tour van deelnemers van GCNE naar Groningen en Chemport zijn enkele Groene Chemie hotspots bezocht, waaronder BioBTX, Avantium en de Verborg groep. Ook melden Paques, Senbis en H&P Moulding hun laatste ontwikkelingen op het podium in de Energy Barn op de Zernike Campus.

  Lees verder
 • 80 miljoen voor BioBTX dat van plastic afval chemische bouwstenen maakt

  22-06-2024

  Circulair chemiebedrijf BioBTX uit Groningen heeft een investering opgehaald van 80 miljoen voor de bouw van een eerste grote fabriek in Delfzijl. BioBTX maakt van plastic afval zogeheten aromaten; chemische bouwstenen voor alledaagse producten zoals PET-flessen, batterijen en schuim.

  Lees verder
 • Vervolg aanpak Einde Afval Status

  30-05-2024

  Einde Afval is een complex onderwerp waar GCNE al enige tijd haar tanden in zet. Vorig jaar hebben we gewerkt aan een probleemanalyse en oplossingsrichtingen uitgewerkt en een plan van aanpak opgeleverd. Het creëren van het uniforme format voor zelfbeoordeling is een concrete vervolgstap uit dit plan van aanpak, die we oppakken in samenwerking met InvestNL, Van Waarde, Unie van Waterschappen en VNO-NCW.

  Lees verder
 • Consultatie wijziging van de Wet milieubeheer voor een nationale circulaire plastic norm

  14-05-2024

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Wet milieubeheer. Vanaf 2027 worden verwerkers van polymeren verplicht om een minimumpercentage fossiele grondstoffen te vervangen met recyclaat of biogebaseerde polymeren. Polymeren zijn chemische bouwstenen die worden gebruikt bij de verwerking van deel- of eindproducten, zoals plastic, rubber, verf en lijm.

  Lees verder
 • Tweede Kamer op dwaalspoor met motie ontmoediging import houtige Biogrondstoffen

  03-05-2024

  De 2e kamer heeft op 23 april met de motie Teunissen/Postma met 112 stemmen voor (alleen VVD, CDA en BBB tegen) de regering opgeroepen om de import van houtige biomassa sterk te ontmoedigen. Wij vinden deze motie een dwaalspoor omdat het geen recht doet aan de noodzaak voor hoogwaardige inzet van bio-grondstoffen om van aardolie af te komen. Ook is duurzame bosbouw mogelijk zoals we weten van bijvoorbeeld de papierindustrie. 
  Lees verder
 • Deelnemers ervaren de transities bij Port of Moerdijk

  27-03-2024

  Op 27 maart vond het eerste werkbezoek plaats van de deelnemers van GCNE en geïnteresseerden, deze keer bij het Port of Moerdijk. Met een bustour over de site stond de pyrolyse olie upgrader voor circulaire nafta centraal, met een inspirerende toelichting van Paul de Hoog van Shell. 
  Lees verder
 • Besluitvorming Tweede Kamer geen invloed op financiering BioBased Circular

  20-03-2024

  Wellicht heeft u via de media vernomen dat de Tweede Kamer ervoor heeft gekozen de vierde ronde van Nationaal Groeifonds-honoreringen met onbepaalde tijd uit te stellen. Deze beslissing heeft geen invloed op de financiering van het programma BioBased Circular, dat o.a. is aangevraagd door de stichting Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie. 

  Lees verder
 • Het is tijd om te denken in oplossingen

  13-03-2024

  Het is week van de Circulaire Economie. Een mooi moment voor een dubbelinterview met twee mensen die volop bezig zijn met circulariteit in de chemische sector. Arnold Stokking is trekker van het platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE). Anne-Marie Spierings is als programmadirecteur Deltalinqs Climate Program verantwoordelijk voor het aanjagen van circulariteit in het haven- en industriecomplex van Rotterdam. Deltalinqs is ook aangesloten bij GCNE.
  Lees verder
 • Eerste oproep voor projecten BioBased Circular

  01-03-2024

  Op 19 maart opent Biobased Circular de eerste oproep voor projecten! Dit vindt plaats binnen het format van de MOOI-regeling van RVO. Biobased Circular is een initiatief van onder meer Groene Chemie, Nieuwe Economie.

  Lees verder
 • Maakchemie heeft nieuwe werkwijzen nodig om te vergroenen

  09-02-2024

  Nederland heeft internationaal een naam op te houden in de maakchemie. Maar om toonaangevend te blijven zal die groener moeten worden. Technisch betekent dat: circulaire processen en biobased. Maar hoe kom je daar? ‘Samenwerken’ is de kern van de 8 werkwijzen die TNO Vector identificeert als mogelijke sleutels tot succes. “Nog geen receptenboek, wel een bucket list,” zegt hoofdauteur Tamara Oukes.

  Lees verder
 • Opschalingstafels Groene Chemie; meerwaarde voor ondernemers en financiers!

  29-01-2024

  Op 24 januari organiseerde GCNE vier zogenaamde Opschalingstafels. Tijdens een Opschalingstafel sparren diverse financiers uit het Financiële Motorblok Groene Chemie, in dit geval Rabobank, InvestNL, InnovationQuarter, NOM, Capricorn, LIOF, BOM, RVO, NLC, EIB, OostNL en Polestar Capital, Business Angels Connect, over het opschalingsproces & financieringsstrategie van groene chemie casus, in dit geval GrownBio, Pegasus Materials, Thoriant, CashewShellBioRefinery.

  Lees verder
 • Nu deelnemen als bedrijf aan de transitie naar een groene chemie

  21-01-2024

  Wilt u meedoen als bedrijf om bij te dragen aan een groene chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen met gamechangers de kans krijgen om een nieuwe economie te realiseren. Community-manager Joop Groen legt uit wat de voordelen zijn om deelnemer te worden van ons platform.

  Lees verder
 • Van zaaien naar oogsten

  18-01-2024

  Het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) staat midden in de transitie van de maakchemie. Na de start in 2022 hebben we in 2023 het groeifondsplan Biobased Circular gehonoreerd gekregen en  financiering ontvangen voor ons programma voor de komende jaren van de betrokken provincies. We gaan volle kracht door met de thema's financiering, beleid en ketenvorming met onze deelnemers, vertelt Arnold Stokking, voorzitter van GCNE.

  Lees verder
 • Team BioBased Circular van start

  18-01-2024

  Met de aanstelling van het volledige team is het Groeifondsprogramma BioBased Circular 2024 in full swing begonnen. Dit jaar wordt de eerste oproep voor projecten gepubliceerd. Daarmee worden de eerste concrete stappen gezet naar een grootschalige circulaire productie van onder andere bouwmaterialen, verpakkingen en textiel die aantrekkelijk zijn voor iedereen.

  Lees verder
 • Voor een nieuwe economie is nieuw beleid nodig

  17-01-2024

  Met het programma werken we aan een nieuwe economie, duurzaam met andere grondstoffen en nieuwe businessmodellen. Voor deze duurzame economie zijn wel passende randvoorwaarden nodig. De focus ligt in 2024 op Einde Afval Status en een Gelijk Speelveld, geeft programmaleider beleid Björn Koopmans aan.

  Lees verder
 • Financiering van de transitie op maat

  17-01-2024

  Voor de transitie van de chemie naar het maken van producten met niet-fossiele grondstoffen is financiering op maat essentieel. Programmaleider Financiering Angelique Erkenbosch licht de inzet van de Green Chemistry Accelerator en het financieel motorblok toe.

  Lees verder
 • Brief aan de informateur: Circular Deal voor chemische industrie

  21-12-2023

  Op 21 december 2023 is de oproep aan de informateur verstuurd voor een Circular Deal. De chemische industrie, een belangrijke pijler van de Nederlandse (maak)industrie en economie, staat klaar voor een transformatie naar een volledig duurzame en circulaire industrie. Om te zorgen dat de Nederlandse industrie koploper blijft en in de toekomst een belangrijke bijdrage aan het verdienvermogen van Nederland kan blijven leveren, pleiten we voor een ambitieuze en leidende rol voor het nieuwe kabinet ten aanzien van de grondstoffentransitie.

  Lees verder
 • Oproep aan het nieuwe kabinet: ontsluit 1 miljard aan geduldig risico kapitaal voor gamechangers in de groene chemie

  11-12-2023

  Op 29 en 30 november heeft in Geleen het event Financing the Transition plaatsgevonden georganiseerd door Chemelot Circular Hub en ondersteund door Groene Chemie, Nieuwe Economie. Het belang van deze conferentie kan niet onderschat worden voor het realiseren van de Industrie Transitie naar een duurzame groene maak-chemie in Nederland.

  Lees verder
 • Het is hoog tijd voor een 'Circular Deal'

  21-11-2023

  Na de Tweede Kamerverkiezingen bevindt Nederland zich op een kruispunt. De chemische industrie, een pilaar onder onze economie, staat klaar voor een grootschalige transformatie naar een duurzame, circulaire economie. Nu is het moment voor de politiek om een leidende rol te nemen in deze essentiële transitie. Het is tijd voor een Circular Deal, bepleit Arnold Stokking.

  Lees verder
 • Jaarevent 7 november 2023: we zijn uit de startblokken

  09-11-2023

  Met een half miljard aan subsidies uit het Nationaal Groeifonds en anderhalf keer zoveel aan private investeringen kan de chemische industrie in Nederland gaan bouwen aan een groene, circulaire chemie. Tientallen nieuwe start-ups kunnen hiermee geholpen worden, onder meer om fabrieken voor biobased of circulaire plastics te bouwen

  Lees verder
 • Gamechangers op het podium en in the lead

  08-11-2023

  Innovatieve startups sneuvelen vaak in de zogeheten valley of death, voordat ze kunnen uitgroeien tot volwaardige bedrijven. Met name door gebrek aan financiering en ervaring. Samen met Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) heeft GCNE het Green Chemistry Accelerator programma opgezet om start-ups te helpen op te schalen tot een volwaardige bedrijf. 

  Lees verder
 • Brede steun in Tweede Kamer voor vergroening chemie

  08-11-2023

  Partijen in de Tweede Kamer willen de chemische industrie in Nederland helpen om sneller te vergroenen. Ze willen fossiele grondstoffen duurder maken, meer gebruik van gerecycled plastic wettelijk vastleggen en knellende regelgeving aanpassen. Groene voorlopers moeten meer steun krijgen. Daarbij vallen termen als subsidies, beprijzen via een grondstoffenheffing, bijmengverplichting voor gerecycled en biobased plastic en een minister voor circulaire economie. Dat bleek uit een verkiezingsdebat met VVD, GroenLinks-PvdA, BBB, D66 en CDA tijdens het jaarevent van het platform Groene Chemie Nieuwe Economie in het Spoorwegmuseum Utrecht.

  Lees verder
 • Groeifondsprogramma BioBased Circular kan van start

  12-10-2023

  Het Nationaal Groeifonds heeft op 9 oktober de eerste fase van het programma BioBased Circular voor de periode 2024 – 2026 definitief goedgekeurd. Voor BioBased Circular is dit het startsein om te starten met de werving van een programmadirectie en -managementteam. Ook worden de eerste projectvoorstellen voorbereid en krijgen de communicatiemiddelen vorm.

  Lees verder
 • Vijf nieuwe Gamechangers voor de Green Chemistry Accelerator 2023: zij maken de chemische industrie …groen!

  04-10-2023

  De Green Chemistry Accelerator is een acceleratieprogramma van Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE), dat startups in de groene chemiesector voorziet van maatwerkondersteuning om de financiering van pilots en demofabrieken te versnellen. 

  Lees verder
 • Aanjagen grondstoffentransitie met BioBased Circular

  03-10-2023

  Op 30 juni is het groeifondsvoorstel BioBased Circular onder voorwaarden goedgekeurd. Change Inc. publiceert daarover: 'Binnen nu en tien jaar kan de rol van oliemaatschappijen als Shell, Exxon en BP in de chemische industrie zijn uitgespeeld. Plastic wordt dan niet langer van olie gemaakt, maar van suikerbiet, granen, mais, hout en gerecycled plastic. Geleverd door boeren, bosbouwers en recyclebedrijven. Het Nationaal Groeifonds stelt 338 miljoen euro beschikbaar voor dit project BioBased Circular.

  Lees verder
 • Oproep aan Tweede Kamer voor doorzetten circulair beleid

  09-08-2023

  Vanwege de recente val van het kabinet Rutte IV dreigt er onzekerheid te ontstaan rond de voortgang van de noodzakelijke industrietransitie in Nederland naar circulaire producten en materialen. Dit terwijl er momenteel fors geïnvesteerd wordt zowel door de overheid als bedrijven in deze nieuwe circulaire bedrijvigheid. Daarom vraagt het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie de Tweede Kamer om voortgang te blijven maken met circulair beleid en de circulaire beleidsinstrumenten niet controversieel te verklaren.

  Lees verder
 • OPROEP! Aan alle gamechangers in de groene chemie om je te profileren

  05-07-2023

  OPROEP! Aan alle gamechangers in de groene chemie. Meld je aan voor het GCNE Gamechangers Landscape en vul de vragenlijst in!

  Lees verder
 • Nationaal Groeifonds geeft steun aan ontwikkeling circulaire productieketens

  30-06-2023

  Met de voorwaardelijke honorering van BioBased Circular door het Nationaal Groeifonds zet Nederland een grote stap op weg naar de inzet van klimaatneutrale materialen. In de komende acht jaar worden nieuwe productieketens ontwikkeld voor onder andere verpakkingen, bouwmaterialen, textiel en coatings. De producten kunnen concurreren met de huidige, maar met één groot verschil: ze verruilen fossiele koolstofverbindingen voor plantaardige. Het resultaat: een natuurlijke materialenkringloop die CO2-neutraal is, onuitputbaar is en een sterk internationaal economisch perspectief heeft.

  Lees verder
 • De Green Chemistry Accelerator voor 2023 is gelanceerd

  20-06-2023

  De Green Chemistry Accelerator voor 2023 is gelanceerd. Hiermee worden bedrijven geholpen om hun bedrijfsspecifieke barrières weg te nemen om de marktadoptie te verhogen en de juiste investeerders aan te trekken. Na een succesvolle eerste ronde starten we in het najaar van 2023 met een nieuw programma, waar je nu voor kunt aanmelden tot 1 september. 

  Lees verder
 • Artikel VNCI: groeifonds-voorstel Biobased Circular: nieuwe chemie

  05-06-2023

  Het ministerie van EZK heeft, samen met Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie en TKI Agri & Food, het Groeifonds-voorstel BioBased Circular ingediend. Met een efficiënte agrifoodsector en een sterke chemiesector lijkt Nederland uitermate geschikt voor de transitie van fossiel naar biobased.

  Lees verder
 • Event chemical engineering van ARC CBBC bij TU/e

  03-06-2023

  ARC CBBC organiseert op 3 oktober een event over het belang van chemical engineering en chemie voor de sustainability transities. Hoe kunnen we een brug verder bouwen van de chemische industrie naar de maakindustrie. Hierbij zal niet alleen op de technologische inhoud worden ingegaan, maar ook zal aandacht worden geschonken aan de randvoorwaarden voor de versnelling naar een groene chemie en een circulaire economie.

  Arnold Stokking, voorzitter van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie zal één van de keynotes verzorgen. 

  Lees verder
 • Eerste Circular Industry Day brengt de circulaire industrie in North Sea Port samen

  17-05-2023

  Op16 mei vond in Vlissingen de eerste Circular Industry Day plaats, georganiseerd door North Sea Port en Smart Delta Resources. Voor het eerst werden bedrijven, overheden en kennisinstellingen bijeen gebracht die samen de circulaire economie in de regio willen realiseren. Het bestuur van GCNE was ook aanwezig, o,a, om de connecties verder te versterken. 

  Lees verder
 • Terugblik bijeenkomst 'No Time to Waste'

  18-04-2023

  Nieuwe reststromen inzetten voor recycling gaat niet zonder slag of stoot. Ondernemers lopen tegen onduidelijke wet- en regelgeving aan waarbij ze van de overheid niet vooraf zekerheid kunnen krijgen of hun plannen juridisch houdbaar zijn. Groene Chemie, Nieuwe Economie en Invest-NL hebben Ecomatters gevraagd in kaart te brengen hoe de belangrijkste hordes rondom recycling genomen kunnen worden. Op 17 april werden de bevindingen gepresenteerd aan ruim 100 deelnemers tijdens het event No Time to Waste.

  Lees verder
 • ‘Help ondernemers bij regelgeving rondom einde-afval-verklaring’

  17-04-2023

  Geef meer ondersteuning aan ondernemers die met nieuwe reststromen het gebruik van fossiele grondstoffen willen terug dringen. Dit is één van de belangrijkste aanbevelingen uit het Whitepaper End of Waste dat tijdens het event No Time To Waste op 17 april werd gepresenteerd. Het rapport dat in opdracht van Groene Chemie, Nieuwe Economie en Invest-NL werd gemaakt brengt in kaart hoe de belangrijkste hordes rondom recycling genomen kunnen worden.

  Lees verder
 • Groeifondsaanvraag BioBased Circular in beeld

  28-03-2023

  Het Groeifondsvoorstel BioBased Circular maakt de weg vrij om in Nederland over te schakelen op het gebruik van klimaatneutrale materialen. Nieuwe productieketens worden ontwikkeld voor onder andere plastics, kunststoffen en bouwmaterialen die minstens zo concurrerend zijn als de huidige, maar met een groot verschil: ze verruilen fossiele koolstofverbindingen voor plantaardige. Lees meer en kijk naar de animatie op de speciale pagina over dit voorstel.

  Lees verder
 • Dare to be Circular en BioBased Circular

  09-03-2023

  Bij het jaarevent van Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) op donderdag 2 maart met de titel Dare To Be Circular werd de groeifondsaanvraag BioBased Circular volop ondersteund.

  Lees verder
 • Deze groene start-ups wijzen de weg naar een circulaire chemie zonder olie

  20-02-2023

  Ze maken verf, brandstofpellets, fosfaat voor kunstmest en vlamvertragers, bio- en afbreekbaar plastic. Niet van olie, maar van rioolslib, afvalwater, alcohol, bacteriën, planten en landbouwafval. Om hen sneller te laten groeien en door de vallei des doods te loodsen volgden vijf groene start-ups een training van honderd dagen via de eerste Green Chemistry Accelerator. Kijk naar de video en het verslag van de Graduation Day van deze vijf gamechangers.

  Lees verder
 • Nationaal Groeifondsvoorstel Biobased Circular ingediend

  18-02-2023

  Het project Biobased Circular is 2 februari door het ministerie van EZK, het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie en de TKI Agri & Food ingediend in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Het voorstel wordt door meer dan 125 bedrijven en organisaties ondersteund. 

  Lees verder
 • ETB Global maakt legoblokjes, latex handschoenen en autobanden groen

  03-02-2023

  Butadieen is een belangrijke grondstof voor plastic en rubber, bijvoorbeeld voor legoblokjes en autobanden. Nu wordt dat nog van aardolie gemaakt, maar start-up ETB Global kan het ook maken van bio-ethanol: alcohol uit plantenresten.

  Lees verder
 • Torwash maakt biobrandstoffen uit rioolslib en ander nat afval

  03-02-2023

  Er bestaat geen afval, alleen grondstof, stelt Torwash. De start-up gebruikt gepatenteerde TNO-technologie om rioolslib, landbouwresten, groenteafval en gemengde plastics in een hoge drukreactor om te zetten naar biobrandstof, biogas en grondstoffen voor nieuwe afbreekbare plastics.

  Lees verder
 • Financiële masterclass van de Green Chemistry Accelerator biedt eyeopeners voor verkrijgen van de juiste financiering

  16-01-2023

  Medio januari 2023 heeft de masterclass Finance van de Green Chemistry Accelerator plaatsgevonden. De Green Chemistry Accelerator is een acceleratieprogramma van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie dat startups in de groene chemiesector voorziet van maatwerk ondersteuning om de financiering van pilots en demofabrieken te versnellen. 

  Lees verder
 • Groene chemie-startups kunnen niet zonder hulp van regionale aanjagers

  30-11-2022

  Nederland barst van de startups met revolutionaire technologieën om de chemie te vergroenen. Maar hoe help je die aan investeerders en financiers om te groeien en proeffabrieken te bouwen? Hoe help je ze aan leveranciers en afnemers? Binnen het platform Groene Chemie pakken de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) in Nederland die taak als aanjager op.

  Lees verder
 • De juiste tijd voor chemisch recyclen is nu

  29-11-2022

  De uitdagingen stapelen zich op: hoge energie- en grondstofprijzen, emissie-eisen en de noodzaak om fors te investeren in verduurzaming. Vergroening biedt een mogelijke uitweg, maar er is wel een brede bovenregionale samenwerking nodig om deze te realiseren. Dat bleek ook tijdens de Chemical Recycling Summit (CRS) in Moerdijk op 22 november, georganiseerd door Circular Biobased Delta en partners.

  Lees verder
 • Terugblik webinar groeifondsaanvraag Biobased Circular

  22-11-2022

  Op 21 november vond een webinar plaats om een breder publiek te informeren voor de groeifondsaanvraag Biobased Circular (BBC), en daarmee nieuwe input te generen door en voor ondernemend Nederland. Het voorstel wil een belangrijke boost geven aan een nieuwe circulaire bedrijfstak in Nederland, op basis van biogebaseerde materialen. De rond de 100 deelnemers hadden een diverse achtergrond startups, MKB-bedrijven, multinationals, onderwijs, overheid, research instituten en investeerders. Met een groot aantal deelnemers zijn vervolggesprekken gepland over mogelijke deelname en/of integratie in het BBC programma. Ook u kunt nog steeds aansluiten. 

  Lees verder
 • No time to waste!

  21-11-2022

  Heeft u ervaringen met Einde Afval Status? Laat uw stem horen

  GCNE wil de transitie naar een groene chemie versnellen. Wij zetten daarbij in op opschaling van innovaties, door ketenvorming, financiering, community-vorming en stimulerend beleid. Binnen beleid focust GCNE momenteel op einde afval status, waarmee afval als grondstof kan ingezet worden: cruciaal als opstap naar een groenere chemie, maar iets waar heel wat bedrijven momenteel nog over struikelen.

  Lees verder
 • Uitnodiging webinar Groeifonds Biobased Circular 21 november 10.30-12.00 uur

  10-11-2022

  Voor de volgende ronde van het Nationaal Groeifonds is een voorstel in ontwikkeling dat een belangrijke boost wil geven aan een nieuwe, op biogrondstoffen gebaseerde bedrijfstak in Nederland onder de titel “BIOBASED CIRCULAR” (BBC).

  Sluit aan bij het webinar op 21 november met kansen en mogelijkheden voor ondernemers en kennisinstellingen om op basis van biogrondstoffen, circulaire producten en applicaties in een keten vorm te geven aan consortia 

  Lees verder
 • Vijf Gamechangers in ‘Groene Chemie’ geselecteerd voor de Green Chemistry Accelerator

  07-11-2022

  De Green Chemistry Accelerator is een acceleratieprogramma van GCNE, dat startups in de groene chemie sector voorziet van maatwerkondersteuning om de financiering van pilots en demofabrieken te versnellen. Relement, ETB Global, Susphos, Torwash & Paques biomaterials zijn, na een uitgebreid selectieproces, door experts als veelbelovende gamechangers voor vergroening van de chemie geselecteerd voor de 1e editie van het programma. 

  Lees verder
 • Circular Biobased Delta - Chemical Recycling Summit 22 november 2022

  21-10-2022

  Ontdek de laatste ontwikkelingen en innovaties voor een circulaire kunststofsector en verken mogelijkheden voor samenwerking. Meld je aan voor de ‘Chemical Recycling Summit’ op 22 november, bij Circular Biobased Delta in Moerdijk.

  Als partners van Circular Biobased Delta, zullen Groene Chemie, Nieuwe Economie en enkele clusterorganisaties zoals Smart Delta Resources, Chemelot en Chemport gezamenlijk invulling geven aan het programma met focus voor opschaling van gamechangers in de groene chemie. 

  Lees verder
 • Plastic maken van planten scheelt 10 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar

  19-10-2022

  In de wereld wordt jaarlijks 100 megaton bio-ethanol geproduceerd. Dat wordt voornamelijk bijgemengd in benzine. Maar wat als straks iedereen elektrisch rijdt? Start-up Syclus wil die alcohol dan gebruiken om er bio-ethyleen van te maken, een basisgrondstof voor plastic. Op die manier kan Nederland per jaar ruim 10 milljoen ton CO2-uitstoot besparen op de productie van ethyleen. “Niemand pakte het idee op, dus ben ik het zelf maar gaan doen.”

  Lees verder
 • Terugblik jaarevent 11 oktober: overgang naar Groene Chemie moet sneller

  12-10-2022

  Met 150 deelnemers in Woerden aan de slag op 11 oktober voor het verduurzamen van de maakchemie. Met acties op het vormen van de ketens voor deze transitie, het verkrijgen van financiering en de goede randvoorwaarden. En hoe volop aan te haken bij vier groeifondsen. Kijk naar het video-verslag en lees de reportage.

  Lees verder
 • De overgang naar groene chemie moet sneller

  11-10-2022

  Als de extreme gasprijzen iets duidelijk maken dan is het dat de Nederlandse chemische industrie sneller moet vergroenen. Als er niet snel meer subsidie en financiering komt, als wet- en regelgeving niet wordt aangepast en als bedrijven, overheden en andere partijen in de hele keten niet beter gaan samenwerken, dan komt de groene chemische industrie in Nederland niet tot stand.

  Lees verder
 • Investeren in bedrijven groene chemie

  10-10-2022

  Volgens CEO Rinke Zonneveld van Invest-NL is de chemie van groot belang voor de groene transitie van de hele industrie. “Als de chemie stopt, vertrekt of omvalt dan mis je belangrijke bouwblokken voor die vernieuwing”, stelt hij.

  Lees verder
 • Groeifondsen om ketens te vormen

  09-10-2022

  Om naar CO2-neutraal te komen hebben we honderden projecten nodig om de ketens te vormen. Groeifondsen kunnen hier bij helpen.

  Lees verder
 • Groene start-ups moeilijk van de grond

  09-10-2022

  Voor de grondstoffentransitie is baanbrekende techniek nodig. Die zit vaak bij groene start-ups, zogeheten gamechangers, waarvan er enkelen tijdens het jaarevent hun verhaal mochten doen. 

  Lees verder
 • Ondernemers voorop, ministerie I&W ondersteunt

  08-10-2022

  Wat kan de overheid nog meer doen om te versnellen? Het ministerie van I&W wil vooral de samenwerking in ketens van verschillende bedrijven en sectoren coördineren en stimuleren. 

  Lees verder
 • Dow wil in drie generaties naar CO2-neutrale en volledig circulaire chemie

  06-10-2022

  Tussen nu en 2050 wil chemiebedrijf Dow zijn CO2-uitstoot naar nul brengen en de afhankelijkheid van nieuwe fossiele grondstoffen bij de productie van plastics en basisgrondstoffen minimaliseren. Oftewel volledig circulair en klimaatneutraal worden. Een reis door drie generaties, met een belangrijke rol voor Dow Terneuzen.

  Lees verder
 • Jaarevent Groene Chemie, Nieuwe Economie 11 oktober 2022

  04-10-2022

  Op 11 oktober vindt het jaarevent van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie plaats in de Kas in Woerden. Wilt u kennismaken met ons nieuwe support programma voor ondernemers die de maakchemie versneld verduurzamen? En wilt u met elkaar in verdiepend gesprek over de successen en uitdagingen bij opschaling? U bent van harte welkom voor ons jaarevent op 11 oktober!

  Lees verder
 • Green Chemistry Accelerator gelanceerd voor startups

  28-07-2022

  De Green Chemistry Accelerator is een acceleratieprogramma van Invest-NL en de ROM’s, dat startups in de groene chemie sector voorziet van maatwerkondersteuning om de financiering van pilots en demofabrieken te versnellen. Deze ondersteuning maakt deel uit van het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie

  Lees verder
 • Suikerbieten als circulaire grondstof

  21-07-2022

  Hoe innovatief is de suikerbiet? Het wortelgewas is – naast het winnen van suiker – ook voor veel duurzame doeleinden te gebruiken. Het is een alternatief voor fossiele grondstoffen in producten. Interessant dus voor het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie.

  Lees verder
 • Amsterdam Chemistry Network aangesloten bij Groene Chemie, Nieuwe Economie

  21-07-2022

  Amsterdam Chemistry Network heeft besloten zich aan te sluiten bij de coalitie Groene Chemie, Nieuwe Economie. Samen met de clusters Chemelot (Zuid-Limburg), Moerdijk en CBBD (Noord-Brabant), SDR (Zeeland), Rotterdam (Zuid-Holland) en Chemport (Groningen) kan Amsterdam Chemistry Network volop meedraaien in het programma voor de verduurzaming van de chemie. Dit nationaal programma jaagt met de clusters ketenvorming, financiering aan en maakt zich hard voor passende randvoorwaarden. Het Network is enthousiast over de deelname.

  Lees verder
 • ‘De groene chemie zorgt voor een aanzienlijke CO2-besparing in de keten’

  23-06-2022

  De noodzaak om de klimaatdoelen na te streven, wordt binnen de chemiesector breed gedragen. De vraag is alleen: hoe doe je dat?, stelt topambtenaar David Pappie van het ministerie van EZK.

  Lees verder
 • Relement raises 1 million Euro seed round to scale-up renewable coating ingredient

  02-06-2022

  Sustainable chemicals company Relement announces closing of its seed financing round by adding Brabant Startup Fonds (BSF), the Brabant Development Agency (BOM) and TNO as early investors. Smart Industries Fund, managed by Innovation Industries, already invested into Relement last year. In addition, Rabobank has recently provided an Innovation Loan to Relement. The total investment amount adds up to 1 million Euro.

  Lees verder
 • Uitkomst tweede ronde groeifondsen en betekenis voor Groene Chemie, Nieuwe Economie

  15-04-2022

  Het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) is betrokken bij drie groeifondsaanvragen: AgriBased Chemicals, MaterialenNL en NXTGEN HIGHTECH. De beoordelingscommissie heeft de aanvragen MaterialenNL en NXTGEN HIGHTECH voorwaardelijk en op onderdelen toegekend. GCNE feliciteert de hoofdindieners, het topteam High Tech Systems voor NXTGEN HIGHTECH en de stuurgroep MaterialenNL met de toekenningen. 

  Lees verder
 • Oproep aan den Haag voor verbetering innovatie- en ondernemersklimaat voor duurzame chemie in Nederland

  29-03-2022

  Vanuit het het bestuur van de stichting Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie is aan het kabinet en de Tweede Kamer eind maart een oproep gedaan om te komen tot verbetering van het innovatie- en ondernemersklimaat voor duurzame chemie in Nederland. Lees hier de verstuurde oproep.

  Lees verder
 • ‘Impact maken met de verduurzaming van chemie is ook geldkwestie’

  14-02-2022

  De groene chemie-transitie is ook een financieringsvraagstuk. Van idee naar start-up en scale-up lukt nog wel, maar voor een serieuze opschaling zijn lange-termijn investeringen nodig.

  Lees verder
 • Van boer tot consument

  13-02-2022

  Strategische samenwerking binnen de keten, beaamt ook Maxine Tillij, Directeur Strategische Analyse en Beleid bij TNO, is een vereiste voor de verduurzaming van de maakchemie. 

  Lees verder
 • Financiering van de Groene Golf

  12-02-2022

  Groene ondernemers op weg te helpen. Dat is precies waar Alain Cracau, directeur Sustainable Business Development bij de Rabobank, aan kan bijdragen. 

  Lees verder
 • Teamvorming naast financiering essentieel

  11-02-2022

  Financiering vormt voor veel groene chemie ondernemers een bottleneck. Slechts 1 op de 20 van hen weet uiteindelijk de stap van scale-up naar de volgende fase te maken, weet Annieke Wierenga, eigenaar-oprichter van ScaleUp Practitioners, uit ervaring. Maar vergeet niet het belang van teamvorming.

  Lees verder
 • Inzet van Venture Capital

  11-02-2022

  Felicitaties zijn er voor fondsmanager van het Polestar Capital Circular Debt Fund, Reinier van der Vusse, tevens één van de sprekers op het event. Op 8 februari werd bekend dat Polestar Capital 100 miljoen euro heeft opgehaald voor de financiering van circulaire projecten. 

  Lees verder
 • Programmamanager aan de slag

  10-02-2022

  Anita Lieverdink is de nieuwe programmamanager van Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE). Anita heeft jarenlange ervaring met het opzetten en aansturen van strategische publiek-private samenwerkingen voor innovatie. De afgelopen jaren heeft zij zich gefocust op het samenwerken met én voor tech startups en scale-ups.

  Lees verder
 • Lancering Programma Groene Chemie, Nieuwe Economie

  09-02-2022

  Op woensdag 9 februari is het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie gelanceerd. Ook zijn de financieringsuitdagingen voor ondernemers in de Groene Chemie toegelicht. De bijeenkomst is terug te kijken via de deze link.

  Lees verder
 • Avantium bouwt eerste bioplastic-fabriek: ‘een historische mijlpaal’

  10-01-2022

  Tom van Aken, CEO van Avantium, zag onlangs zijn droom in vervulling gaan. Er komt een fabriek voor de grootschalige productie van bioplastics in Delfzijl.

  Lees verder
 • ‘Verduurzaming chemische industrie gaat hand in hand met circulaire economie’

  10-12-2021

  Het platform 'Groene Chemie Nieuwe Economie' heeft al flinke stappen gezet om de chemiesector te verduurzamen, zegt voorzitter Arnold Stokking. De verduurzaming van de chemiesector vraagt om de recycling van grondstoffen, in combinatie met innovatieve, duurzame elektrificatieoplossingen. 

  Lees verder
 • Bijeenkomst ‘Groene Chemie, nieuwe economie’: veel kansen voor de chemiesector, maar dan moeten de overheid en financiële wereld wel meebewegen

  22-11-2021

  Het is inmiddels bijna driekwart jaar geleden dat de actieagenda ‘Groene Chemie, nieuwe economie’ (GNCE) werd gepresenteerd. Hoog tijd voor een (online) update: hoe staat de uitvoering van de agenda ervoor en waar lopen ondernemers tegenaan?

  Lees verder
 • Update Digitale bijeenkomst Groene Chemie, Nieuwe Economie

  16-11-2021

  Gezien de huidige situatie rondom het Corona virus heeft het programma helaas besloten de bijeenkomst morgen niet live door te laten gaan in Driebergen. Excuses voor de late afmelding, maar gezien de omstandigheden leek ons dit de de beste oplossing.

  We zijn echter blij dat we u wel digitaal een update kunnen geven van het programma.

  Lees verder
 • Groeifondsvoorstel AgriBased Chemicals ingediend

  02-11-2021

  Eind oktober is het voorstel AgriBased Chemicals ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet voor de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor projecten op terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.

  Lees verder
 • Suiker in de strijd tegen klimaatverandering

  14-10-2021

  Het Groeifonds-voorstel ‘Agri Based Chemicals’, dat op 31 oktober wordt ingediend, wil grootschalige productie van materialen op basis van suiker mogelijk maken. Daarmee kan de chemische sector een flinke stap in verduurzaming maken en tegelijkertijd nieuwe, interessante business cases ontwikkelen. Initiatiefnemers TKI-BBE en Groene Chemie, Nieuwe Economie roepen bedrijven en kennisinstellingen op hun steun voor het voorstel uit te spreken via een Letter of Intent.

  Lees verder
 • Plasmalab zet stap richting duurzame chemie met EZK-subsidie

  11-10-2021

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) investeert ruim € 230.000 in het Brightsite Plasmalab op de Brightlands Chemelot Campus. Met de investering van EZK wordt een plasmabron aangeschaft voor onderzoek in het Brightsite Plasmalab. Het doel is om in 2050 de chemie in Nederland klimaatneutraal te maken. Het gebruik van groene stroom zal een sleutelrol spelen. Brightsite heeft ervoor gekozen om zich te concentreren op plasmatechnologie, een efficiënt elektrisch proces voor het splitsen en synthetiseren van moleculen

  Lees verder
 • Werkdag Agri Based Chemicals 22 september

  06-09-2021

  Om fossiele grondstoffen zo snel mogelijk te vervangen door hernieuwbare, hebben TKI-BBE en Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) een concept-voorstel geschreven voor het Groeifonds. Dit voorstel geeft aan waarop de Nederlandse overheid de komende jaren moet investeren op het gebied van kennisontwikkeling en valorisatie om tot een duurzame productie van chemicaliën en materialen te komen. Denk mee! 

  Op de werkdag presenteren we de contouren van het plan. Graag komen we samen met de sector tot een breed-gedragen definitief voorstel. Tijdens de parallelsessies kunt u meedenken over de kansen, knelpunten en oplossingen en kunt u aangeven op welke manier u wilt bijdragen. In het voorstel zijn acht aandachtsgebieden benoemd. Tijdens de werkdag wordt dieper ingegaan op deze aandachtsgebieden. Voor wie interessant? De werkdag is interessant voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden.

  Datum: 22 september. Tijd: 9.30 - 17.00 uur, Plaats: Antropia, Driebergen-Zeist 

  Aanmelden:  om u aan te melden kopieer de volgende link in uw browser: https://p.easydus.com/project/ba0f8330-ef4a-4920-b80b-08061ffa6b0c/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

  Gezien de corona-maatregelen is het deelnemersaantal beperkt tot 200 en kunt u alleen deelnemen als u via de Corona Check-app kunt aantonen dat volledig bent gevaccineerd of dat u recent corona heeft gehad. Bij de entree wordt uw app gecontroleerd.

  Lees verder
 • Save the date congres groeifondsaanvragen duurzame materialen I 22 september 2021

  04-08-2021

  Het Nationaal Groeifonds heeft twee voorstellen op het gebied van ontwikkeling van duurzame materialen gehonoreerd. Deze zomer worden de voorstellen uitgewerkt tot één programma waarin biomassa wordt ingezet voor de verduurzaming van de chemische sector. Daarbij staan materiaaltechnologie, reststroomgebruik en gewasselectie centraal. Het programma moet Nederland tot één van de koplopers op het gebied van duurzame materialen maken.

  Op 22 september presenteren TKI-BBE (www.biobasedeconomy.nl) en Groene Chemie, Nieuwe Economie de contouren van het programma. Het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden worden uitgenodigd om mee te denken over de kansen en knelpunten.

  Noteer nu alvast 22 september in uw agenda! Locatie Driebergen-Zeist.

  Lees verder
 • Aanvragen Groeifonds tweede ronde

  14-07-2021

  Op 31 mei sloot een uitvraag van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en Klimaat om voorstellen in te dienen voor de tweede ronde van het Groeifonds. Groene Chemie Nieuwe Economie heeft een groeibrief opgesteld die ontsluiten en opschalen van hernieuwbare grondstoffen adresseert: 'van landbouw naar chemie', 'van bosbouw naar chemie' en 'van afval naar chemie'. 

  Lees verder
 • ‘Van tonnenjacht naar systeemverandering’

  01-07-2021

  Het vergroenen van de maakchemie is cruciaal voor het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Met het grootschalig inzetten van innovaties kan de verduurzaming versneld worden en is het alleen al in Zuid-Nederland mogelijk om een CO2-emissiereductie te realiseren van veertig miljoen ton per jaar in 2050.

  Lees verder
 • Digitale update Groene chemie 6 juli

  18-06-2021

  Namens het team Groene Chemie is een digitale update over het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie gegeven op 6 juli. 

  Naast een toelichting door Arnold Stokking geven Frits de Vries van Invest-NL en Tys van Elk namens de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen informatie over hun rol en betrokkenheid en licht Roger van Blokland zijn ervaringen toe vanuit de praktijk van Relement.

  Lees verder
 • Lancering actieagenda: serieus werk maken van vergroening procesindustrie

  01-03-2021

  Binnen het Klimaatakkoord zijn ook afspraken gemaakt voor de procesindustrie over het terugbrengen van de CO2-emissie, evenals de grondstoffentransitie. Op de online top op 24 februari werden de kansen en de knelpunten besproken die dit met zich meebrengt. Ter gelegenheid van de top ondertekende een coalitie van 17 partijen een intentieverklaring om met deze vergroeningstransitie aan de slag te gaan en werd de Actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ met 22 actiepunten aangeboden aan Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van EZK.

  Lees verder
 • Waste4Me: chemische recycling en innoveren samen in de keten

  28-02-2021

  “Wij zijn van huis uit projectontwikkelaar en techniekleverancier in chemische recycling, zegt Vincent Toepoel, directeur-oprichter van de startup Waste4Me. Daarbij toetsen wij ook de juridische, ecologische en commerciële vraagstukken van chemische recycling. Wat kun je nu aan het einde van zijn levensduur met olie? Wat kan daarvan terug naar de raffinaderij? Wij maken life cycle analyses, maar houden ons ook bezig met marktrends en reguleringskwesties. Op dit moment werken wij samen met een zestal olie-internationals rondom de vraag: welke oliën uit afval zijn bruikbaar om krakers te voeden? Het gaat daarbij om het definiëren van: welke vervuilende onderdelen zijn absoluut ongewenst, welke zijn wel herbruikbaar?

  Lees verder
 • Relement, enorme potentie van bio-aromaten

  27-02-2021

  “Relement, een spin-off van TNO, ontstaan uit het Biorizon shared research center, staat voor ‘Renewable Element’, zegt Roger Blokland, Founder en Managing Director van Relement BV. Aromaten vormen dé bouwstenen voor de chemische industrie. 40% van de chemische materialen bestaat uit aromaten. Maar het is ook een bottleneck voor de chemische industrie: want aromaten zijn nog niet echt biobased. Wij brengen hier verandering in en maken bio-aromaten uit biomassa-residuen. Denk bijvoorbeeld aan suikerbietenpulp en maïskolven die achterblijven wanneer je er de korrels vanaf haalt. Deze hemicellulose is de basis van onze bio-aromaten. Het gaat daarbij om waardevolle verbindingen die zorgen voor de stevigheid van materialen zoals verf, isolatiematerialen en speciale smeermiddelen, zoals die gebruikt worden in industriële ovens.” 

  Lees verder
 • Plasmatechnologie, nu kansen voor opschaling

  26-02-2021

  “Binnen de programmalijn elektrificatie, opgezet vanuit Brightsite een samenwerkingsverband van Sitech Services BV, TNO, de Universiteit van Maastricht en Brightlands Chemelot Campus, onderzoeken we de mogelijkheden voor gebruik van plasmatechnologie in de chemische industrie, zegt Hans Linden, programmamanager bij Brightsite. Deze technologie is gebaseerd op het genereren van een plasma met behulp van elektrische energie dat je, in plaats van huidige op verbanding van aardgas gebaseerde methoden, kunt inzetten voor het laten verlopen van chemische processen. Zoals de productie van waterstof, acetyleen en etheen uit methaan, zonder dat daarbij CO2 wordt gevormd.

  Lees verder