×

×

☰ menu

Nieuws

 • Suiker in de strijd tegen klimaatverandering

  14-10-2021

  Het Groeifonds-voorstel ‘Agri Based Chemicals’, dat op 31 oktober wordt ingediend, wil grootschalige productie van materialen op basis van suiker mogelijk maken. Daarmee kan de chemische sector een flinke stap in verduurzaming maken en tegelijkertijd nieuwe, interessante business cases ontwikkelen. Initiatiefnemers TKI-BBE en Groene Chemie, Nieuwe Economie roepen bedrijven en kennisinstellingen op hun steun voor het voorstel uit te spreken via een Letter of Intent.

  Lees verder

 • Plasmalab zet stap richting duurzame chemie met EZK-subsidie

  11-10-2021

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) investeert ruim € 230.000 in het Brightsite Plasmalab op de Brightlands Chemelot Campus. Met de investering van EZK wordt een plasmabron aangeschaft voor onderzoek in het Brightsite Plasmalab. Het doel is om in 2050 de chemie in Nederland klimaatneutraal te maken. Het gebruik van groene stroom zal een sleutelrol spelen. Brightsite heeft ervoor gekozen om zich te concentreren op plasmatechnologie, een efficiënt elektrisch proces voor het splitsen en synthetiseren van moleculen

  Lees verder

 • Werkdag Agri Based Chemicals 22 september

  06-09-2021

  Om fossiele grondstoffen zo snel mogelijk te vervangen door hernieuwbare, hebben TKI-BBE en Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) een concept-voorstel geschreven voor het Groeifonds. Dit voorstel geeft aan waarop de Nederlandse overheid de komende jaren moet investeren op het gebied van kennisontwikkeling en valorisatie om tot een duurzame productie van chemicaliën en materialen te komen. Denk mee! 

  Op de werkdag presenteren we de contouren van het plan. Graag komen we samen met de sector tot een breed-gedragen definitief voorstel. Tijdens de parallelsessies kunt u meedenken over de kansen, knelpunten en oplossingen en kunt u aangeven op welke manier u wilt bijdragen. In het voorstel zijn acht aandachtsgebieden benoemd. Tijdens de werkdag wordt dieper ingegaan op deze aandachtsgebieden. Voor wie interessant? De werkdag is interessant voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden.

  Datum: 22 september. Tijd: 9.30 - 17.00 uur, Plaats: Antropia, Driebergen-Zeist 

  Aanmelden:  om u aan te melden kopieer de volgende link in uw browser: https://p.easydus.com/project/ba0f8330-ef4a-4920-b80b-08061ffa6b0c/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

  Gezien de corona-maatregelen is het deelnemersaantal beperkt tot 200 en kunt u alleen deelnemen als u via de Corona Check-app kunt aantonen dat volledig bent gevaccineerd of dat u recent corona heeft gehad. Bij de entree wordt uw app gecontroleerd.

  Lees verder

 • Save the date congres groeifondsaanvragen duurzame materialen I 22 september 2021

  04-08-2021

  Het Nationaal Groeifonds heeft twee voorstellen op het gebied van ontwikkeling van duurzame materialen gehonoreerd. Deze zomer worden de voorstellen uitgewerkt tot één programma waarin biomassa wordt ingezet voor de verduurzaming van de chemische sector. Daarbij staan materiaaltechnologie, reststroomgebruik en gewasselectie centraal. Het programma moet Nederland tot één van de koplopers op het gebied van duurzame materialen maken.

  Op 22 september presenteren TKI-BBE (www.biobasedeconomy.nl) en Groene Chemie, Nieuwe Economie de contouren van het programma. Het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden worden uitgenodigd om mee te denken over de kansen en knelpunten.

  Noteer nu alvast 22 september in uw agenda! Locatie Driebergen-Zeist.

  Lees verder

 • Aanvragen Groeifonds tweede ronde

  14-07-2021

  Op 31 mei sloot een uitvraag van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en Klimaat om voorstellen in te dienen voor de tweede ronde van het Groeifonds. Groene Chemie Nieuwe Economie heeft een groeibrief opgesteld die ontsluiten en opschalen van hernieuwbare grondstoffen adresseert: 'van landbouw naar chemie', 'van bosbouw naar chemie' en 'van afval naar chemie'. 

  Lees verder

 • ‘Van tonnenjacht naar systeemverandering’

  01-07-2021

  Het vergroenen van de maakchemie is cruciaal voor het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Met het grootschalig inzetten van innovaties kan de verduurzaming versneld worden en is het alleen al in Zuid-Nederland mogelijk om een CO2-emissiereductie te realiseren van veertig miljoen ton per jaar in 2050.

  Lees verder

 • Digitale update Groene chemie 6 juli

  18-06-2021

  Namens het team Groene Chemie is een digitale update over het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie gegeven op 6 juli. 

  Naast een toelichting door Arnold Stokking geven Frits de Vries van Invest-NL en Tys van Elk namens de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen informatie over hun rol en betrokkenheid en licht Roger van Blokland zijn ervaringen toe vanuit de praktijk van Relement.

  Lees verder