×

×

☰ menu

Nieuws

 • Digitale update Groene chemie 6 juli 17.00-18.00 uur

  18-06-2021

  Namens het team Groene Chemie nodigen wij u van harte uit voor een digitale update over het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie op dinsdag 6 juli van 17.00 - 18.00 uur. 

  Zoals bij de meesten van u bekend, richt het programma Groene Chemie zich op het versneld vergroenen van de procesindustrie. Opschaling van innovaties binnen vergroeningsrichtingen zijn daarbij van groot belang.

  Graag informeren wij u tijdens de bijeenkomst van 6 juli over de status van het programma. Tevens zullen Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen u informeren over hun betrokkenheid en werkzaamheden. 

  Lees verder

 • Lancering actieagenda: serieus werk maken van vergroening procesindustrie

  01-03-2021

  Binnen het Klimaatakkoord zijn ook afspraken gemaakt voor de procesindustrie over het terugbrengen van de CO2-emissie, evenals de grondstoffentransitie. Op de online top op 24 februari werden de kansen en de knelpunten besproken die dit met zich meebrengt. Ter gelegenheid van de top ondertekende een coalitie van 17 partijen een intentieverklaring om met deze vergroeningstransitie aan de slag te gaan en werd de Actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ met 22 actiepunten aangeboden aan Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van EZK.

  Lees verder

 • Waste4Me: chemische recycling en innoveren samen in de keten

  28-02-2021

  “Wij zijn van huis uit projectontwikkelaar en techniekleverancier in chemische recycling, zegt Vincent Toepoel, directeur-oprichter van de startup Waste4Me. Daarbij toetsen wij ook de juridische, ecologische en commerciële vraagstukken van chemische recycling. Wat kun je nu aan het einde van zijn levensduur met olie? Wat kan daarvan terug naar de raffinaderij? Wij maken life cycle analyses, maar houden ons ook bezig met marktrends en reguleringskwesties. Op dit moment werken wij samen met een zestal olie-internationals rondom de vraag: welke oliën uit afval zijn bruikbaar om krakers te voeden? Het gaat daarbij om het definiëren van: welke vervuilende onderdelen zijn absoluut ongewenst, welke zijn wel herbruikbaar?

  Lees verder

 • Relement, enorme potentie van bio-aromaten

  27-02-2021

  “Relement, een spin-off van TNO, ontstaan uit het Biorizon shared research center, staat voor ‘Renewable Element’, zegt Roger Blokland, Founder en Managing Director van Relement BV. Aromaten vormen dé bouwstenen voor de chemische industrie. 40% van de chemische materialen bestaat uit aromaten. Maar het is ook een bottleneck voor de chemische industrie: want aromaten zijn nog niet echt biobased. Wij brengen hier verandering in en maken bio-aromaten uit biomassa-residuen. Denk bijvoorbeeld aan suikerbietenpulp en maïskolven die achterblijven wanneer je er de korrels vanaf haalt. Deze hemicellulose is de basis van onze bio-aromaten. Het gaat daarbij om waardevolle verbindingen die zorgen voor de stevigheid van materialen zoals verf, isolatiematerialen en speciale smeermiddelen, zoals die gebruikt worden in industriële ovens.” 

  Lees verder

 • Plasmatechnologie, nu kansen voor opschaling

  26-02-2021

  “Binnen de programmalijn elektrificatie, opgezet vanuit Brightsite een samenwerkingsverband van Sitech Services BV, TNO, de Universiteit van Maastricht en Brightlands Chemelot Campus, onderzoeken we de mogelijkheden voor gebruik van plasmatechnologie in de chemische industrie, zegt Hans Linden, programmamanager bij Brightsite. Deze technologie is gebaseerd op het genereren van een plasma met behulp van elektrische energie dat je, in plaats van huidige op verbanding van aardgas gebaseerde methoden, kunt inzetten voor het laten verlopen van chemische processen. Zoals de productie van waterstof, acetyleen en etheen uit methaan, zonder dat daarbij CO2 wordt gevormd.

  Lees verder