×

×

☰ menu

Nieuws

 • Werkdag Agri Based Chemicals 22 september

  06-09-2021

  Om fossiele grondstoffen zo snel mogelijk te vervangen door hernieuwbare, hebben TKI-BBE en Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) een concept-voorstel geschreven voor het Groeifonds. Dit voorstel geeft aan waarop de Nederlandse overheid de komende jaren moet investeren op het gebied van kennisontwikkeling en valorisatie om tot een duurzame productie van chemicaliën en materialen te komen. Denk mee! 

  Op de werkdag presenteren we de contouren van het plan. Graag komen we samen met de sector tot een breed-gedragen definitief voorstel. Tijdens de parallelsessies kunt u meedenken over de kansen, knelpunten en oplossingen en kunt u aangeven op welke manier u wilt bijdragen. In het voorstel zijn acht aandachtsgebieden benoemd. Tijdens de werkdag wordt dieper ingegaan op deze aandachtsgebieden. Voor wie interessant? De werkdag is interessant voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden.

  Datum: 22 september. Tijd: 9.30 - 17.00 uur, Plaats: Antropia, Driebergen-Zeist 

  Aanmelden:  om u aan te melden kopieer de volgende link in uw browser: https://p.easydus.com/project/ba0f8330-ef4a-4920-b80b-08061ffa6b0c/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

  Gezien de corona-maatregelen is het deelnemersaantal beperkt tot 200 en kunt u alleen deelnemen als u via de Corona Check-app kunt aantonen dat volledig bent gevaccineerd of dat u recent corona heeft gehad. Bij de entree wordt uw app gecontroleerd.

  Lees verder

 • Save the date congres groeifondsaanvragen duurzame materialen I 22 september 2021

  04-08-2021

  Het Nationaal Groeifonds heeft twee voorstellen op het gebied van ontwikkeling van duurzame materialen gehonoreerd. Deze zomer worden de voorstellen uitgewerkt tot één programma waarin biomassa wordt ingezet voor de verduurzaming van de chemische sector. Daarbij staan materiaaltechnologie, reststroomgebruik en gewasselectie centraal. Het programma moet Nederland tot één van de koplopers op het gebied van duurzame materialen maken.

  Op 22 september presenteren TKI-BBE (www.biobasedeconomy.nl) en Groene Chemie, Nieuwe Economie de contouren van het programma. Het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden worden uitgenodigd om mee te denken over de kansen en knelpunten.

  Noteer nu alvast 22 september in uw agenda! Locatie Driebergen-Zeist.

  Lees verder

 • Aanvragen Groeifonds tweede ronde

  14-07-2021

  Op 31 mei sloot een uitvraag van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en Klimaat om voorstellen in te dienen voor de tweede ronde van het Groeifonds. Groene Chemie Nieuwe Economie heeft een groeibrief opgesteld die ontsluiten en opschalen van hernieuwbare grondstoffen adresseert: 'van landbouw naar chemie', 'van bosbouw naar chemie' en 'van afval naar chemie'. 

  Lees verder

 • ‘Van tonnenjacht naar systeemverandering’

  01-07-2021

  Het vergroenen van de maakchemie is cruciaal voor het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Met het grootschalig inzetten van innovaties kan de verduurzaming versneld worden en is het alleen al in Zuid-Nederland mogelijk om een CO2-emissiereductie te realiseren van veertig miljoen ton per jaar in 2050.

  Lees verder

 • Digitale update Groene chemie 6 juli

  18-06-2021

  Namens het team Groene Chemie is een digitale update over het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie gegeven op 6 juli. 

  Naast een toelichting door Arnold Stokking geven Frits de Vries van Invest-NL en Tys van Elk namens de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen informatie over hun rol en betrokkenheid en licht Roger van Blokland zijn ervaringen toe vanuit de praktijk van Relement.

  Lees verder

 • Lancering actieagenda: serieus werk maken van vergroening procesindustrie

  01-03-2021

  Binnen het Klimaatakkoord zijn ook afspraken gemaakt voor de procesindustrie over het terugbrengen van de CO2-emissie, evenals de grondstoffentransitie. Op de online top op 24 februari werden de kansen en de knelpunten besproken die dit met zich meebrengt. Ter gelegenheid van de top ondertekende een coalitie van 17 partijen een intentieverklaring om met deze vergroeningstransitie aan de slag te gaan en werd de Actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ met 22 actiepunten aangeboden aan Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van EZK.

  Lees verder

 • Waste4Me: chemische recycling en innoveren samen in de keten

  28-02-2021

  “Wij zijn van huis uit projectontwikkelaar en techniekleverancier in chemische recycling, zegt Vincent Toepoel, directeur-oprichter van de startup Waste4Me. Daarbij toetsen wij ook de juridische, ecologische en commerciële vraagstukken van chemische recycling. Wat kun je nu aan het einde van zijn levensduur met olie? Wat kan daarvan terug naar de raffinaderij? Wij maken life cycle analyses, maar houden ons ook bezig met marktrends en reguleringskwesties. Op dit moment werken wij samen met een zestal olie-internationals rondom de vraag: welke oliën uit afval zijn bruikbaar om krakers te voeden? Het gaat daarbij om het definiëren van: welke vervuilende onderdelen zijn absoluut ongewenst, welke zijn wel herbruikbaar?

  Lees verder