×

×

Wind in de rug voor groene chemie

Tot op heden is de ontwikkeling van ondersteunende wet- en regelgeving vooral gericht geweest op de energietransitie. Daar zijn immers het snelst de grootste CO2-besparingen te behalen. Om de klimaatdoelstellingen richting 2050 te kunnen halen, is ook voor circulaire oplossingen in de chemie ondersteunende wet- en regelgeving nodig.

Het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie heeft, samen met overheden, financiers en bedrijven een adviserende rol richting beleidsmakers om knelpunten in wet- en regelgeving op te lossen en om tot de juiste randvoorwaarden te komen om de groene chemie tot bloei te laten komen.