×

×

Van zaaien naar oogsten

18-01-2024

Het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) staat midden in de transitie van de maakchemie. Na de start in 2022 hebben we in 2023 het groeifondsplan Biobased Circular gehonoreerd gekregen en  financiering ontvangen voor ons programma voor de komende jaren van de betrokken provincies. We gaan volle kracht door met de thema's financiering, beleid en ketenvorming met onze deelnemers, vertelt Arnold Stokking, voorzitter van GCNE.

Het blijkt iedere keer weer dat technische innovatie alleen niet voldoende is om de noodzakelijke opschaling en realisatie van groene installaties voor de transitie te realiseren. Ook blijkt dat innovaties en vernieuwingen in de regio’s lokaal tot stand komen, veelal met regionale steun. Met GCNE richten we ons precies daarop: met de netwerken van de regionale clusters bepalen we de randvoorwaarden die moeten verbeteren (beleid), met de ondernemers uit de regio werken we aan het verbeteren van hun kansen op financiering voor de volgende opschalingsfase van hun onderneming. We verbinden de regio’s en de ondernemers met nationale partijen, de ministeries, de private en publieke financiers. Ook stimuleert GCNE het werk van de Groeifondsen die actief zijn in de grondstoffentransitie, zoals BioBased Circular en Circular Plastics. Daar worden consortia gevormd en worden middelen ingezet om waardecirkels te realiseren. Zo grijpt alles op elkaar in gebaseerd op plannen en kansen van ondernemers. 

We staan voor grote vraagstukken die we niet uit de weg gaan. Zo presenteren we concrete oplossingsroutes aan het ministerie van I&W voor het complexe vraagstuk van Einde-afval-status, een taai onderwerp dat circulariteit in de weg zit. We doen een oproep aan de ministeries en de financiële instellingen om een fonds van 1 miljard te organiseren gericht op nieuwe ondernemingen voor de vergroening van de chemie. Er is voor dit segment momenteel te weinig geld in de markt beschikbaar. De hernieuwbare grondstoffen zullen in een gelijk speelveld moeten komen enerzijds ten opzichte van fossiel, anderzijds het gebruik voor materialen ten opzichte van inzet als brandstof. Als dit niet gebeurt dan komt de circulariteit voor onze alledaagse producten niet van de grond. Vanuit GCNE zijn we dan ook zeer verheugd dat het groeifondsvoorstel Biobased Circular is gehonoreerd. Met ons programma 'Van zaaien naar oogsten' hebben van de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Groningen/Friesland/Drenthe en Invest-NL financiering gekregen van 2024 tot en met 2026 om onze aanpak volop door te zetten met alle bekende en natuurlijk nieuwe partners en startups en scaleups.

Mocht deze transitie-agenda en onze aanpak u aanspreken, kijk dan hier naar ons deelnemersmodel in en praat en bepaal mee!