×

×

Groene Chemie, Nieuwe Economie

Gebundelde krachten

De uitvoering van het programma vraagt een gecoördineerde, gezamenlijk inspanning van een coalitie van bedrijven, overheden, financiers en belangenorganisaties. Groene Chemie, Nieuwe Economie werkt nauw samen met de vijf belangrijkste economische chemie-clusters, wordt ondersteund door financiers en kennisinstellingen en krijgt financiële steun vanuit de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe.

Chemieclusters

CHEMELOT CIRCULAR HUB

Chemelot Circular Hub is een triple helix partnership die Chemelot als eerste chemiesite in 2050 klimaatneutraal en circulair wil maken. Partners zijn DSM, Sabic, Fibrant, Chemelot Industriepark, Brightlands Chemelot Campus, Platform GCNE, TNO, UM, Zuyd Hogeschool, Vista college, LIOF, Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. Hiervoor is een omvattend programma uitgewerkt op basis van vier pijlers: innovaties, infrastructuur, human capital en samenleving.

Chemport Europe

Chemport Europe is het groene chemie-ecosysteem in Noord-Nederland. Het bestaat uit twee geïntegreerde chemieclusters in Delfzijl en Emmen, een groot kenniscluster rond de universiteiten in Groningen en recycling-expertise rondom Heerenveen. Chemport Europe wil in 2030 Europees koploper zijn op het gebied van groene chemie. Chemport Europe ondersteunt ondernemers bij het vinden van een geschikte bedrijfslocatie, met financiering en vergunningen en zorgt voor verbinding tussen de andere bedrijven in het ecosysteem.

Port of Moerdijk

Port of Moerdijk is de dokplaats voor vernieuwing voor regio West-Brabant. Daarbij faciliteert Havenbedrijf Moerdijk de samenwerking tussen bedrijfsleven, provincies, gemeenten, ontwikkelbedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen van Noord-Brabant. Het haven- en industriegebied speelt een belangrijke rol in het aanjagen van transities. Of het nu gaat om de overgang naar duurzame energie, circulaire grondstoffen of klimaatneutraal leven, transities moeten worden ontwikkeld en gebouwd. Als knooppunt van Europese logistiek en circulaire chemie is Port of Moerdijk de regionale verbinder samen met de BOM, Rewin, RWB en de Green Chemistry Campus.

Deltalinqs

Deltalinqs is de ondernemersvereniging die de belangen behartigt van > 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Namens haar leden zet Deltalinqs zich in voor het versterken van concurrentiekracht, voor duurzame groei en voor maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Deltalinqs is actief op vele thema’s, waaronder de economische transitie (energie- en grondstoffentransitie en digitalisering). Via het Deltalinqs Climate Program wordt met leden, partners en stakeholders gewerkt aan de verduurzaming van de Rotterdamse haven en gebouwd aan een nieuwe, toekomstbestendige economie. 

Smart Delta Resources

In Smart Delta Resources hebben energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio de krachten gebundeld binnen een grensoverschrijdende samenwerking van industrie, haven en overheden. Smart Delta Resources helpt de industrie met de uitwerking van hun verduurzamingsplannen met concrete, innovatieve programma’s die gericht zijn op CO2-uitstootreductie, circulariteit, duurzame grondstoffen en groene energie.

Het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie wordt ondersteund door: