×

×

Groene Chemie, Nieuwe Economie

Gebundelde krachten

De uitvoering van het programma vraagt een gecoördineerde, gezamenlijk inspanning van een coalitie van bedrijven, overheden, financiers en belangenorganisaties. Groene Chemie, Nieuwe Economie werkt nauw samen met de vijf belangrijkste economische chemie-clusters, wordt ondersteund door financiers en kennisinstellingen en krijgt financiële steun vanuit de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Drenthe.

Chemieclusters

CHEMELOT CIRCULAR HUB

Chemelot Circular Hub is een triple helix partnership die Chemelot als eerste chemiesite in 2050 klimaatneutraal en circulair wil maken. Partners zijn DSM, Sabic, Fibrant, Chemelot Industriepark, Brightlands Chemelot Campus, Platform GCNE, TNO, UM, Zuyd Hogeschool, Vista college, LIOF, Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. Hiervoor is een omvattend programma uitgewerkt op basis van vier pijlers: innovaties, infrastructuur, human capital en samenleving.

Chemport Europe

Chemport Europe is het groene chemie-ecosysteem in Noord-Nederland. Het bestaat uit twee geïntegreerde chemieclusters in Delfzijl en Emmen, een groot kenniscluster rond de universiteiten in Groningen en recycling-expertise rondom Heerenveen. Chemport Europe wil in 2030 Europees koploper zijn op het gebied van groene chemie. Chemport Europe ondersteunt ondernemers bij het vinden van een geschikte bedrijfslocatie, met financiering en vergunningen en zorgt voor verbinding tussen de andere bedrijven in het ecosysteem.

Circular biobased delta

Circular Biobased Delta versnelt de transitie richting een circulaire biobased economie door projecten over de hele keten heen te initiëren, bedrijven te inspireren en te ondersteunen richting vergroenen en verdienen. Daarbij faciliteert Circulair Biobased Delta de samenwerking tussen bedrijfsleven, provincies, waterschappen, gemeenten en kennis- en onderwijsinstellingen van Noord-Brabant en Zeeland.

Economic Board Zuid-Holland

Mede vanwege haar sterke rol in de fossiele economie, heeft Zuid-Holland een sleutelrol in de transitie naar een circulaire economie. Dit is dan ook één van de speerpunten van Economic Board Zuid-Holland. Het vernieuwen en verduurzamen van de regionale economie en het behoud van een uitstekend vestigingsklimaat zijn daarbij cruciale opgaven. Het Economic Board Zuid-Holland brengt bedrijven, overheid, wetenschap en onderwijs samen om de transitie tot een succes te maken.

Smart Delta Resources

In Smart Delta Resources hebben energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio de krachten gebundeld binnen een grensoverschrijdende samenwerking van industrie, haven en overheden. Smart Delta Resources helpt de industrie met de uitwerking van hun verduurzamingsplannen met concrete, innovatieve programma’s die gericht zijn op CO2-uitstootreductie, circulariteit, duurzame grondstoffen en groene energie.

Het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie wordt ondersteund door: