×

×

Financiering van de transitie op maat

17-01-2024

Voor de transitie van de chemie naar het maken van producten met niet-fossiele grondstoffen is financiering op maat essentieel. Programmaleider Financiering Angelique Erkenbosch licht de inzet van de Green Chemistry Accelerator en het financieel motorblok toe.

Green Chemistry Accelerator

Het opschalen van een groen chemiebedrijf is een complexe uitdaging. Met name het krijgen van klant commitment en de financiering van een pilot-/demo fabriek is erg uitdagend. De Green Chemistry Accelerator helpt juist deze bedrijven om hun bedrijfsspecifieke barrières weg te nemen om marktadoptie te verhogen en de juiste investeerders aan te trekken. Na een succesvolle 1e ronde is in het najaar van 2023 een nieuw programma gestart.

Call for action Groene Chemie ondernemers: ook in het najaar van 2024 zal een nieuw programma starten. We hebben plek voor 5 bedrijven. Laat ons weten als je interesse hebt in deelname. 

Financieel Motorblok Groene Chemie

In het Financiële Motorblok Groene Chemie werken circa 30 financiers samen om groene chemie startups te helpen levensvatbare bedrijven op te bouwen. Om dit te bereiken werken we aan (a) begeleiding van ondernemers zodat ze weten wat ze moeten doen in de verschillende opschalingsfasen en (b) het realiseren van een passend financieringsaanbod voor elke opschalingsfase.

Voor 2024 staan de onderstaande activiteiten op de rol:

Ontwikkeling Due Dilligence Template voor Groene Chemie in samenwerking met KopGroep Circulair Financieren.

  • Ieder kwartaal organiseren we een dag waarop Opschalingstafels plaatsvinden. Tijdens opschalingstafels sparren diverse financiers uit het Financieel Motorblok Groene Chemie over de opschalings- en financieringsstrategie van een specifieke groene chemie casus. Dit blijkt voor zowel de deelnemende bedrijven als de betrokken financiers zeer waardevol te zijn.
  • Eind 2023 heeft GCNE gepleit voor een Circular Deal voor de chemische industrie. Onderdeel hiervan is publiek-private samenwerking voor 1 miljard aan geduldig risico-kapitaal voor opschaling van nieuwe innovatieve ondernemingen die zich richten op doorbraak technologieën in de groen chemie. In 2024 gaan we hiervoor kwartiermaken.

Call for action groene chemie financiers: laat het ons weten als je interesse hebt in deelname aan het Financiële motorblok Groene Chemie. Neem dan contact op met Angelique Erkenbosch.