×

×

Deelname Groene Chemie, NieuweEconomie

Over GCNE

Groene Chemie, Nieuwe Economie (afgekort GCNE) wil het innovatie- en ondernemersklimaat in Nederland verbeteren, ten behoeve van een groene (maak)chemie. Het versnellen van de duurzame transitie in de maakchemie is alleen mogelijk als krachten worden gebundeld.

GCNE zet zich in om barrières rondom opschaling van innovatieve technologieën en businessmodellen weg te nemen, zodat gamechangers op het gebied van biobased grondstoffen, recycling, CCU en proceselektrificatie op kunnen schalen naar industrieel volume. Daarvoor zijn nieuwe verbindingen essentieel tussen ketenpartners, regio’s (in Nederland en over de grens), sectoren en disciplines.

Binnen GCNE wordt deze samenwerking gefaciliteerd en gestimuleerd. Het doel is een levendige community te onderhouden waarin gamechangers binnen de groene chemie elkaar en relevante financiers, partners en beleidsmakers ontmoeten en mogelijkheden voor samenwerking verkennen.

U krijgt

 • Actief meedenken en sturen op de bovenregionale agenda van GCNE via 3 maandelijks deelnemersberaad.
  - Wij vinden het belangrijk dat deelnemers actief meedenken en sturen in GCNE prioritering en agendering. GCNE organiseert hiertoe ieder kwartaal een deelnemersberaad. Als deelnemer krijgt uw organisatie een zetel in dit deelnemersberaad. 
 • (Inter)nationale matchmaking binnen en buiten het GCNE netwerk.
  - GCNE wil deelnemers onderling met elkaar verbinden en van elkaar laten leren over specifieke onderwerpen. Hiertoe organiseert GCNE minimaal 4 keer per jaar een organisatiebezoek exclusief voor deelnemers.
  - GCNE organiseert jaarlijks een plenair GCNE evenement en daarnaast minimaal 3 thematische kwartaalbijeenkomsten. Als deelnemer krijgt uw organisatie 2 toegangstickets voor deze bijeenkomsten.
  - GCNE onderhoudt een uitgebreid netwerk van onder andere (potentiële) ketenpartners, financiers, beleidsmakers en academici. Als GCNE deelnemer krijgt u toegang tot dit netwerk en verbinden wij u aan bijvoorbeeld experts of mogelijke partners.
 • -  GCNE onderhoudt een gamechanger netwerk, exclusief toegankelijk voor ondernemers die werken aan de opschaling van groene chemiebedrijven (> TRL5), onder andere de alumni van de Green Chemistry Accelerator. Hiertoe organiseert GCNE 3 keer per jaar een intervisie-moment gecombineerd met masterclasses afgestemd op de behoeftes van de bedrijven. Als deelnemer krijgt u toegang tot dit netwerk/deze bijeenkomsten.
 • Mogelijkheid om op gemeenschappelijke uitdagingen (subsidie)projecten of onderzoeken te initiëren

U draagt bij

 • Deelnemers zijn ambassadeur van GCNE en nemen actief deel
  - Wij zoeken deelnemers die zich scharen achter de missie en doelen van GCNE. Zij identificeren proactief kansen om binnen het GCNE netwerk op te pakken.
 • Deelnemers vertonen betrokkenheid bij GCNE-activiteiten en/of bijeenkomsten
  - Waar mogelijk brengen deelnemers hun kennis, ervaring en behoeften binnen de community in. Halen en brengen is daarbij in balans.
 • - Deelnemers van het GCNE Gamechangers Netwerk vertonen betrokkenheid bij de bijeenkomsten en zijn minimaal 2 van 3 bijeenkomsten aanwezig
 • Deelnemers dragen bij in de kosten
  - Wij vragen een bescheiden jaarlijkse financiële bijdrage voor deelname. Deze bijdrage is afhankelijk van het type en het draagkracht van de organisatie.

Interesse?

Heeft uw organisatie interesse in deelname aan GCNE? Wilt u meer weten over mogelijkheden? Vul dan hier uw gegevens in. Dit verplicht u tot niets en we gaan zorgvuldig met uw gegevens om door ons privacy-reglement. Wij nemen vervolgens contact met u op om nader kennis te maken, uw behoeften te verkennen en antwoord te geven op uw vragen.