×

×

Deelnemers ervaren de transities bij Port of Moerdijk

27-03-2024

Op 27 maart vond het eerste werkbezoek plaats van de deelnemers van GCNE en geïnteresseerden, deze keer bij het Port of Moerdijk. Met een bustour over de site stond de pyrolyse olie upgrader voor circulaire nafta centraal, met een inspirerende toelichting van Paul de Hoog van Shell. 

Over het grote puzzelstuk de nieuwe upgrader fabriek kun je meer lezen via de volgende link.

Jayand Baladien, commercieel directeur van het Havenbedrijf Moerdijk en in het GCNE team cluster vertegenwoordiger voor West Brabant opende de middagsessie en gaf een mooi inkijkje in de circulaire biobased strategie van het Havenbedrijf. Concreet is er 30 ha industrieel terrein beschikbaar in de haven voor circulaire industrie, belangrijke criteria:

  • duurzaam & circulair
  • clusterversterking
  • duurzaam ruimtegebruik
  • haven gebonden activiteiten
  • innovatie
  • veiligheid

Jayand benadrukte ook dat hij een persoonlijke ambitie heeft om een bijdrage te leveren aan de grondstoffen transitie en daarmee illustreerde hij perfect dat we niet alleen een groep organisaties zijn, maar dat het draait om mensenwerk en persoonlijke motivatie om stappen voorwaarts te zetten. Dat is waar het om draait in de groep GCNE deelnemers!

Als knooppunt van Europese logistiek en circulaire chemie is Port of Moerdijk de regionale verbinder samen met de BOM, REWIN, RWB en de Green Chemistry Campus. Port of Moerdijk is nauw aangesloten bij het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE).

Ook inspirerend was hoe de groep van koplopers van nieuws deelnemers aan GCNE hun organisatie, transitie en opschaling toelichten en de meerwaarde om dit samen met het netwerk van GCNE onderstreepten. Alle nieuwe deelnemers zijn te vinden via deze link 

Eric de Vries, business developer recycling bij HVC introduceerde deze afval verwerker en vertelde over hun activiteiten als grondstofleverancier in nieuwe innovatieve ketens

Gijs van der Zanden, directeur en eigenaar van ChemXpro het ingenieursbureau die het net even anders aanpakt. Met mensen afkomstig uit de praktijk en grote diversiteit zijn ze de aangewezen partner om project risico’s te mitigeren en technologie ontwikkeling en opschaling te begeleiden.

Hans van Klink, project directeur van DSD vertelde over deze innovatieve tech start up met een uniek proces om een suikerbiet in zijn geheel om te zetten in fermenteerbare suikers als grondstof voor de chemie. De technologie is op pilot schaal uitgebreid gedemonstreerd en Hans zoekt nu investeerders voor de volgende stap: een commerciële demo-plant. Niet zonder trots kunnen we vermelden dat DSD onlangs op het POR/ISPT event de Industry Innovators Award van het TKI Energie en Industrie in de wacht heeft gesleept.

Danny VanCoppenolle, sales en business development manager van Bureau Veritas vertelde over de services van deze multinational met 8.200 medewerkers. Van certificeren tot laboratorium tests en inspecties. In de grondstoffentransitie een zeer belangrijke speler die veel waardevolle adviezen en diensten kan leveren en bovendien goed op de hoogte is van de diverse ontwikkelingen en projecten.

Christophe Cappuyns, business development manager bij Alfa Laval vertelde over de producten van deze bekende apparatuur leverancier op gebied van warmteoverdracht, scheiding en fluid handling. In de nieuwe innovatieve ketens die we nodig hebben voor de grondstoffentransitie speelt het zuiver maken van stromen en procesoptimalisatie altijd een belangrijke rol en de kennis en ervaring op dit gebied is daarom zeer waardevol.

Olaf van Baal, de CIO van Cosun Beet Company nam ons mee in de wondere wereld van de “unbeatable beet”. Jaarlijks verwerkt het bedrijf 11 Mton biomassa en dat met een ervaring van decennia lang. Naast voeding, energie (biogas) wordt ook veel aandacht besteedt aan biobased producten.

Nicole van Klaveren en Leonoor den Ottolander van &flux hadden een geweldige duo pitch voor ons voorbereid. Hierin demonstreerden ze hoe &flux advies, begeleiding en ondersteuning in zowel energie- als grondstoffen transitie levert. Hierbij wordt gewerkt vanuit visie en strategie naar actie met een scherp oog voor impact en resultaat.

Roel Vleeschouwers, business development manager bij VITO vertelde over de focus van deze Research en Technologie organisatie (“de Vlaamse equivalent van TNO”) op de volgende 5 duurzame thema’s: Chemie, Landgebruik, Gezondheid, Energie en Materialenbeheer. De activiteiten zijn gericht op ontwikkelingen vanaf TRL 2 tot 7. In Nederland is VITO onder andere bekend en actief in het programma Biorizon, dat samen met TNO ontwikkeld is tot het wereld-leidende programma voor biobased aromatics.

Bram van der Drift, de CTO van Synova legde uit hoe deze innovatieve pyrolyse technologie goed om kan gaan met een feedstock van gemengde plastics en biomassa zoals DKR350. Deze recycling technologie heeft een gunstige CO2 effect en kan polyolefinen of aromaten produceren, dus direct downstream van de kraker.

Er was 1 wildcard voor de pitches en deze werd ingevuld door Rob van de Sluis die Avantium (inmiddels toegetreden tot de GCNE deelnemersgroep) introduceerde. De business unit katalyse levert diensten en (high throughput) testen voor derden. Tevens ontwikkelt Avantium eigen technologieën zoals de FDCA/PEF biobased polymeren en de Dawn technologie voor bio raffinage.

GCNE versnelt de duurzame transitie in de maakchemie

Arnold Stokking, voorzitter van het bestuur van GCNE gaf een introductie tot GCNE, zie bijgaande PDF. De missie, visie, structuur en doelstellingen werden duidelijk toegelicht en tevens de plannen voor 2024 – 2026. De focus is op ketenvorming, financiering, beleid, samenwerking met gamechangers, corporates, overheid, investeerders en de kennispartijen. Er was een levendige dialoog met de zaal wat een verdere aanscherping van de activiteiten oplevert.

GCNE speerpunt beleid

Björn Koopmans, in het GCNE team de specialist en trekker op het gebied van (Europees en nationaal) beleid, gaf een update over de activiteiten op gebied van einde afval, gelijk speelveld en de contact groep beleid, zie bijgaande PDF. Vervolgens verzamelde Björn via een mentimeter sessie waardevolle input uit de groep om de GCNE activiteiten op het gebied van regelgeving en beleid verder vorm te geven. 

De bijeenkomst was gericht op de deelnemers van GCNE en bedrijven die overwegen wellicht deelnemer te worden. Meer weten over hoe je in te schrijven als mogelijk toekomstig deelnemer? klik hier.

Voor vragen neem contact op met Joop Groen of het team van GCNE via de contactpagina.