×

×

Nu deelnemen als bedrijf aan de transitie naar een groene chemie

21-01-2024

Wilt u meedoen als bedrijf om bij te dragen aan een groene chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen met gamechangers de kans krijgen om een nieuwe economie te realiseren. Community-manager Joop Groen legt uit wat de voordelen zijn om deelnemer te worden van ons platform.

De barrières rondom opschaling van innovatieve technologieën en businessmodellen wegnemen, zodat (disruptieve) initiatieven van bedrijven op het gebied van biobased grondstoffen, recycling en proceselektrificatie op kunnen schalen naar industrieel volume. Daarvoor zijn nieuwe verbindingen essentieel tussen deze bedrijven en ketenpartners, regio’s (in Nederland en over de grens), sectoren en disciplines.

Voordelen om als bedrijf deel te nemen

Binnen GCNE wordt deze samenwerking gefaciliteerd en gestimuleerd. Het doel is een levendige community te onderhouden waarin bedrijven binnen de groene chemie elkaar en relevante financiers, partners en beleidsmakers ontmoeten en mogelijkheden voor samenwerking verkennen. Als deelnemer kunt u actief meedenken en sturen op de bovenregionale agenda van GCNE via 3 maandelijks deelnemersberaad. U neemt deel aan (inter)nationale matchmaking binnen en buiten het GCNE netwerk. We verbinden de deelnemers onderling met elkaar zodat we van elkaar laten leren over specifieke onderwerpen. Hiertoe organiseert GCNE minimaal 4 keer per jaar een organisatiebezoek exclusief voor deelnemers. Ook organiseren we  jaarlijks een plenair evenement en daarnaast minimaal 3 thematische kwartaalbijeenkomsten. Als deelnemer krijgt uw organisatie 2 toegangstickets voor deze bijeenkomsten. GCNE onderhoudt een uitgebreid netwerk van onder andere (potentiële) ketenpartners, financiers, beleidsmakers en academici. Als GCNE deelnemer krijgt u toegang tot dit netwerk en verbinden wij u aan bijvoorbeeld experts of mogelijke partners. Ook is er een mogelijkheid om op gemeenschappelijke uitdagingen (subsidie)projecten of onderzoeken te initiëren.

Op dit moment hebben de eerste bedrijven zich aangemeld. Ze geven aan als motivatie om deel te nemen: 

  • Synova …. wij geloven dat een efficiënte transitie naar een circulaire ‘plastic’ economie alleen maar kan plaatsvinden door goede samenwerking met stakeholders.
  • Alfa Laval …. wij graag met onze beschikbare technieken een bijdrage willen leveren aan het concreet versnellen van de energie transitie.
  • Port of Moerdijk …. we met het sterke chemische cluster in onze haven de ambitie hebben om echter verder te komen in de transitie. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan als je samen stappen zet.
  • Bureau Veritas …. onze huidige en toekomstige diensten goed aansluiten bij de kernactiviteiten van haar leden en er waardevolle kennisdeling wordt uitgewisseld tijdens de activiteiten.
  •  ChemXpro …. wij fan zijn van goede koffie, stroopwafels, innovatie met impact, en verduurzaming (overigens niet perse in die volgorde ;). Wij werken er iedere dag aan om de chemische industrie efficiënter, groener, veiliger en dus duurzamer te maken. Wij zijn van mening dat deelname aan het GCNE netwerk onze missie bevordert en zijn verheugd om deel uit te maken van dit netwerk.

Ook Interesse?

Heeft uw organisatie interesse in deelname aan GCNE? Wilt u meer weten over mogelijkheden en over wat u kunt bijdragen?  Volg dan deze link of neem contact op met Joop Groen,