×

×

Overbruggen van gat in financieringsvormen

Hoewel op Europees als op nationaal niveau steeds meer financiële steun komt voor het tegengaan van klimaatverandering, zijn er voor opschalingsinitiatieven binnen de groene chemie nog te weinig financieringsmogelijkheden. Deels wordt dit veroorzaakt doordat het innovatie-ecosysteem in de chemie minder ontwikkeld is dan in andere sectoren. Zeker voor deeptech-bedrijven in de groene chemie is er een gat in de financieringsmogelijkheden voor opschaling. Zo richten venture capitalist-fondsen zich nu vrijwel niet op de chemie-maakindustrie en richten publieke instrumenten zich veelal niet op opschaling.

Het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie zet zich in voor ondersteuning en realisatie van financiering van kansrijke opschalingsinitiatieven. Begeleiding en het vinden van geschikte publieke en private middelen is van belang. Er wordt vanuit twee invalshoeken gewerkt: ‘bottom-up’ vanuit de individuele initiatieven en ‘top-down’ vanuit de financieringsopties uit Nederland en Europa die zich voordoen.

Activiteiten

  • • Organisatie van de Green Chemistry Accelerator, het acceleratieprogramma dat startups in ondersteunt bij het vinden van financiering van pilots en demofabrieken.
  • • Organisatie van masterclasses voor start-ups
  • • Verenigen van financiers om gezamenlijk als ‘financieel motorblok’ te fungeren voor start-ups.
  • • Via participatie in diverse voorstellen voor het Nationaal Groeifonds werkt Groene Chemie, nieuwe economie aan nieuwe financieringsopties