×

×

Suiker in de strijd tegen klimaatverandering

14-10-2021

Het Groeifonds-voorstel ‘Agri Based Chemicals’, dat op 31 oktober wordt ingediend, wil grootschalige productie van materialen op basis van suiker mogelijk maken. Daarmee kan de chemische sector een flinke stap in verduurzaming maken en tegelijkertijd nieuwe, interessante business cases ontwikkelen. Initiatiefnemers TKI-BBE en Groene Chemie, Nieuwe Economie roepen bedrijven en kennisinstellingen op hun steun voor het voorstel uit te spreken via een Letter of Intent.

De chemische sector is ook in een circulaire economie gebonden aan het gebruik van koolstof omdat geen enkele kunststof er zonder kan worden geproduceerd. In Agri Based Chemicals (ABC) wordt gewerkt aan een systeem waarin suiker de plaats van fossiele grondstoffen overneemt. Daarmee worden verschillende doelen tegelijk gediend. Het voorstel brengt de klimaatdoelstellingen dichterbij doordat de huidige CO2-emissie bij de productie van materialen wordt vervangen door een netto-opname van CO2 uit de atmosfeer. Daarnaast geeft het voorstel de agrarische sector nieuwe perspectieven. De stikstofproblematiek vraagt om een andere vorm van landgebruik en door de eiwittransitie (van dierlijk naar plantaardig) en de afnemende suikerconsumptie zoekt de sector naar nieuwe afzetmogelijkheden. Suiker voor materialen is daarmee een uitkomst.

Het voorstel richt zich niet alleen op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar ook op opschaling in de vorm van een ketenbrede aanpak (van akker tot consument) die zonder extra inspanningen niet van de grond komt: nieuwe productieketens vragen van zowel de chemie als de suikerverwerkende industrie om verder te denken dan hun bestaande activiteiten en logistieke structuren. De ambitie van ABC is het daadwerkelijk vormgeven van de gehele keten van landbouw naar chemie, zodat Nederland industriële koploper kan worden materialenproducent op basis van suikers.

Op dit moment werken TKI-BBE en Groene Chemie, Nieuwe Economie aan de afronding van het voorstel dat op 31 oktober wordt ingediend. Om de slagingskans te vergroten is het belangrijk dat bedrijven en kennisinstellingen kenbaar maken dat zij achter dit voorstel staan. Partijen kunnen daartoe een Letter of Intent schrijven.

Meer informatie is te verkrijgen bij Kees de Gooijer (TKI-BBE) of Arnold Stokking (GCNE), ook voor onderstaande punten.