×

×

Lancering Programma Groene Chemie, Nieuwe Economie

09-02-2022

Op woensdag 9 februari is het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie gelanceerd. Ook zijn de financieringsuitdagingen voor ondernemers in de Groene Chemie toegelicht. De bijeenkomst is terug te kijken via de deze link.

Arnold Stokking lichtte het programma toe, dat met support van veel partners is opgezet. Vier experts delen hun kennis en ervaring over de financieringsuitdagingen en uitdagingen op het gebied van business ontwikkeling: Maxine Tillij, director - Strategic Analysis & Policy TNO; Alain Cracau, Rabobank Groenbank; Reinier van der Vusse, Polestar Capital en Anieke Wieringa, ScaleUp expert. 

Bekijk de presentaties in PDF vorm.

Via het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie krijgen innovatieve technologieën en businessmodellen de kans om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren. Het platform wil bijdragen aan het verbeteren van het innovatie- en ondernemersklimaat. De ambitie is in 2025 substantiële hoeveelheden ruwe olie te vervangen door recycled en biobased grondstoffen, naast toepassing van – op groene elektriciteit gebaseerde – processen. Door het opschalen van innovaties dragen de grote chemieclusters en het toeleverend MKB bij aan de klimaatdoelen en nieuwe werkgelegenheid. Na de eerdere actieagenda is begin 2022 een meerjarig programma gestart.

Een coalitie van bedrijven, overheden, financiers en belangenorganisaties (de “Coalitie”) steunt de doelen van het programma ‘Groene chemie, nieuwe economie’ en pakt de uitvoering op.