×

×

Vijf nieuwe gamechangers gestart met Green Chemistry Accelerator

31-10-2023

Dops, Senbis, Nature’s Principles, Resolved en Recell zijn als veelbelovende gamechangers voor vergroening van de chemie geselecteerd voor de 2e editie van het programma Green Chemistry Accelerator.

De deelnemers zijn begin oktober gestart met het opstellen van hun 200-dagen plan voor de belangrijkste barrières in hun opschalingsproces. De komende maanden worden de bedrijven op individueel niveau begeleid door een team van experts. Daarnaast leren ze van elkaar in groepssessies.

Voor meer informatie over de deelnemers lees hier over pitch op het jaarevent.

De bedrijven hebben de ambitie om de chemische industrie te vergroenen. Tijdens de eerste masterclass van de accelerator hebben de ondernemers met elkaar bepaald hoe. De uitgangspunten daarbij zijn:

  • Fossiele virgin grondstoffen zullen vervangen worden door inzet van schone en meer efficiënte technologieën;
  • Door radicale innovatie wordt de bestaande industrie uitgedaagd om in partnerschap te werken aan opschaling;
  • Eindproducten krijgen meer waarde doordat hernieuwbare koolstofbronnen gebruikt worden.

Kortom, we werken aan nieuwe waardeketens die een groene chemische industrie mogelijk maken!

Voorzitter van het platform GCNE Arnold Stokking: “ Het was een plezier en inspirerend om met de vijf deelnemende bedrijven in dialoog te gaan. De nieuwe groene chemie en economie, gericht op nieuwe niet-fossiele waardecirkels, gaat worden vormgegeven door dit type bedrijven. Vanuit GCNE zetten we ons in om de randvoorwaarden voor succes van deze gamechangers te maximaliseren. Veel dank aan de aanwezige venture partners van de regionale ontwikkelmaatschappijen en Invest-NL. Samen maken we het mogelijk! ”

GCNE feliciteert deze toppers met het verwerven van een plek in dit unieke programma, meer informatie over het programma is te vinden via deze link of neem contact op met Angelique Erkenbosch via angelique.erkenbosch@innovationquarter.nl.