×

×

Gamechangers op het podium en in the lead

08-11-2023

Innovatieve startups sneuvelen vaak in de zogeheten valley of death, voordat ze kunnen uitgroeien tot volwaardige bedrijven. Met name door gebrek aan financiering en ervaring. Samen met Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) heeft GCNE het Green Chemistry Accelerator programma opgezet om start-ups te helpen op te schalen tot een volwaardige bedrijf. 

Het support-programma stimuleert dat startups proeffabrieken kunnen bouwen, de markt op kunnen en uiteindelijk honderden tonnen grondstoffen voor biobased plastic kunnen produceren. Vorig jaar deden daar al vijf groene start-ups aan mee aan het programma en dit jaar zijn opnieuw vijf bedrijven geselecteerd. ,,Deze gamechangers zijn de energie, de hoop en het vertrouwen in de toekomst dat het we het met elkaar gaan redden en echt werk maken van die circulaire procesindustrie”, aldus dagvoorzitter Simone van Trier.

Plasticafval oplossen en zuiveren

De vijf zijn in oktober begonnen aan het programma. Resolved Technologies wil de kwaliteit van het recyclaat verhogen door laagwaardig plastic afval op te lossen in oplosmiddel. Een nieuwe techniek waarbij verontreinigingen worden verwijderd en alleen zuiver polymeer wordt teruggewonnen. De start-up is bezig een pilotfabriek te bouwen in Geleen en wil eind 2025 een demofabriek operationeel hebben die 10.000 ton per jaar produceert.

Nature’s Principles wil een fabriek bouwen die melkzuur maakt uit laagwaardige reststromen als suikerbieten. Die kunnen overal in gebruikt worden, op termijn ook in afbreekbare bioplastics. 

Recell wint cellulose uit onbenutte reststromen die nu verbrand worden om onder meer glucose, bioplastics en bio-ethanol van te maken. De start-up heeft een productiesysteem van 100 ton per jaar en wil die opschalen naar 100.000 ton.

Nieuw afbreekbaar polyester voor kleding

DOPS Recycling Technologies ontwikkelt en verkoopt vergassingstechnologie om van afval en biomassa dat nu verbrand of gestort wordt syngas te maken voor de chemische industrie. De huidige pilotfabriek produceert 5 kubieke meter syngas per uur. De nieuwe demofabriek gaat in 2025 al 500.000 kuub per jaar produceren en later zelfs 3 miljoen kuub.

Technologiebedrijf Senbis - de voormalige R&D afdeling van Akzo Fibers - ontwikkelt biologische afbreekbare plastics die toegepast worden in vezels als touw, netten en potjes voor de land- en tuinbouw en visserij. Senbis is net een groot project gestart om een nieuw type afbreekbaar polyester te ontwikkelen voor kleding, een van de grootste bronnen van plasticvervuiling in de natuur.

Honderden miljoenen nodig

Dat de start-ups nog een lange weg te gaan hebben, laat een bedrijf als Avantium zien. Een pionier in de groene chemie die PEF maakt. Dat is een volledig plantaardig, recyclebaar, nieuw plastic materiaal dat te gebruiken is in flessen, verpakkingen en textiel. Tom van Aken werd in 2005 CEO van Avantium en nu pas is het bedrijf bezig zijn eerste fabriek in Delfzijl te bouwen. ,,Dan weet je dus één ding zeker. Je moet echt een lange adem hebben om dit te kunnen en het vol te houden”, zegt hij. ,,Voor deze fabriek alleen al hebben we 192 miljoen euro aan kapitaal opgehaald en de afgelopen jaren is er ongeveer 500 miljoen geïnvesteerd om zover te komen.” Van Aken besteedde de helft van zijn tijd aan het binnenhalen van investeerders, subsidies en fondsen. In 2017 ging Avantium naar de beurs om meer geld te kunnen aantrekken. Ook kon het bedrijf 90 miljoen euro lenen bij vier Nederlandse banken en Invest-NL. ,,Dit is het bewijs dat het wel kan. Nu moeten we zorgen dat het veel vaker gebeurt”, zegt Van Aken.