×

×

Werksessie Einde Afval Status - Toewerken naar een uniform format voor zelfbeoordeling

23 Apr 2024
Op 23 april wordt voor genodigden een werksessie georganiseerd om verder invulling te geven aan het uniforme format voor zelfbeoordeling van de ‘Einde Afval Status’.

In 2023 heeft Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) samen met Invest-NL zich verdiept in Einde Afval Status. Dit heeft geleid tot een probleemanalyse door Ecomatters, oplossingsrichtingen uitgewerkt door Rebel en een plan van aanpak door BinGo results: zie link

Het creëren van het uniforme format voor zelfbeoordeling is een concrete vervolgstap uit dit plan van aanpak die we nu invulling aan het geven zijn.

Met hulp van experts & de industrie is hiervoor een eerste concept opgezet. In deze werksessie willen we samen met de industrie (houder en afnemer) dit concept toetsen en verrijken zodat deze uniforme aanpak zo compleet mogelijk wordt en we bijdragen aan de juiste randvoorwaarden om de groene chemie tot bloei te laten komen!

Deze bijeenkomst heeft een besloten karakter en is toegankelijk voor genodigden, daarnaast zijn er enkele open plekken voor professionals die een bijdrage kunnen levering vanuit ervaring in de praktijk. De deelnemers zijn professionals, die nu of in de toekomst te maken hebben met zelfbeoordeling voor Einde Afval Status. Als industriële partner (afnemer en houder), of als partij die hier ondersteuning aan kan bieden en willen leren en bijdragen aan een sector brede uniforme aanpak die hier een oplossingsrichting kan bieden. 

Datum: 23 april 2024

Programma:

  • 10.30 uur start plenair
  • 12.30 uur netwerklunch
  • 13.30 uur 5 workshops
  • 16.00 uur plenaire afronding samen met startups en scaleups die deelnemen aan het accelerator programma van GCNE
  • 17.00 uur Gezamenlijke netwerkborrel

De bijeenkomst vindt plaats bij kasteel de Schaffelaar in Barneveld.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Björn Koopmans, zie contactpagina.