×

×

Jaarevent Groene Chemie, Nieuwe Economie

7 Nov 2023

Op 7 november vindt het jaarevent van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie plaats. U wordt tijdens het event bijgepraat over de ontwikkelingen op de thema's ketenvorming, financiering en beleidsbeïnvloeding. Ook onze deelname in de verschillende Groeifonds-projecten komt aan bod.

Uiteraard kijken we ook vooruit en gaan we in op de kansen die er liggen voor groene chemie. 

Zodra het programma definitief is, wordt deze gepubliceerd op de site.