×

×

☰ menu

Waarom de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’?

Groene kansen

Overstappen op hernieuwbare grondstoffen en groene processen binnen de basischemie draagt onmiskenbaar bij aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Met het grootschalig, industrieel inzetten van innovaties die reeds in beeld zijn, is het mogelijk om een CO2-emissiereductie te realiseren van naar schatting 40 miljoen ton per jaar in 2050 (bron: Brightsite). In Zuid-Nederland kan dan zelfs het grootste deel van de jaarlijkse industriële CO2-uitstoot zijn geëlimineerd.

Economische kansen

Opschaling van innovaties en nieuwe waardeketens bieden kansen voor nieuwe werkgelegenheid en export van kennis, processen, systemen, producten en diensten. Zuid-Nederland heeft alles in huis voor het verzilveren van kansen: drie grote chemieclusters – in Zeeuws-Vlaanderen, Moerdijk en Geleen – tal van krachtige bedrijven in de maakindustrie, agro-, ict- en recyclingsector, kennisinstellingen en intermediairs voor economische ontwikkeling. Met bedrijven als DOW Chemical, SABIC, Cosun, Yara en VDL, kennisstellingen als de Zuid-Nederlandse universiteiten, hogescholen en ROC’s, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Triple Helix regio’s, innovatief MKB en scale-up bedrijven kunnen nieuwe ketens gevormd worden, innovaties gefinancierd en opgeschaald en structureel gunsitige randvoorwaarden worden gecreëerd. Deze agenda is echter niet alleen voor Zuid-Nederland, maar van nationaal belang! Bovendien biedt de goede relatie met het Antwerpen-Rotterdam-Rhein-Ruhr-Area-cluster (ARRRA), toegang tot het grootste chemiecluster ter wereld.

Voor meer achtergrondinformatie kunt u de onderstaande artikelen lezen: