×

×

☰ menu

Waarom

Groene kansen

Overstappen op hernieuwbare grondstoffen en groene processen binnen de basischemie draagt onmiskenbaar bij aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Met het grootschalig, industrieel inzetten van innovaties die reeds in beeld zijn, is het mogelijk om een forse CO2-emissiereductie te realiseren. Het hoofddoel van GCNE is om barrières rondom opschaling weg te nemen, zodat (disruptieve) initiatieven op het gebied van biobased grondstoffen, recycling en proceselektrificatie op kunnen schalen naar industrieel volume. Met deze scope heeft GCNE inmiddels een aantal nieuwe waardeketens gedefinieerd met impactvolle opschalingsinitiatieven van (gevestigde) bedrijven en startende ondernemers (de ‘game changers’).

Economische kansen

Opschaling van innovaties en nieuwe waardeketens biedt kansen voor nieuwe werkgelegenheid en export van kennis, processen, systemen, producten en diensten. Nederland heeft alles in huis voor het verzilveren van kansen: grote chemieclusters – in Zeeuws-Vlaanderen, Moerdijk, Geleen, Zuid-Holland en Groningen/Drenthe – tal van krachtige bedrijven in de maakindustrie, agro- en recyclingsector, kennisinstellingen en intermediairs voor economische ontwikkeling. Met bedrijven, kennisstellingen, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Triple Helix regio’s, innovatief MKB en scale-up bedrijven kunnen nieuwe ketens gevormd worden, innovaties gefinancierd en opgeschaald en structureel gunstige randvoorwaarden worden gecreëerd. 

Deze Actieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie is van nationaal belang. Bovendien biedt de goede relatie met het Antwerpen-Rotterdam-Rhein-Ruhr-Area-cluster (ARRRA), toegang tot het grootste chemiecluster ter wereld.

Achtergrond

De Actieagenda van Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) wordt uitgevoerd met steun van de zes provincies met grootschalige procesindustrie in hun gebied: de provincies Groningen en Drenthe, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De basis onder GCNE ligt in een nauwe samenwerking tussen de (chemische) clusterorganisaties in deze regio’s, de ROM’s uit deze gebieden, betrokken bedrijven en startups, InvestNL en kennisinstellingen waaronder TNO. GCNE heeft in 2021 twee aanvragen (mede) ingediend bij het Nationaal Groeifonds, gericht op de vorming en industrialisatie van twee concrete ketens en GCNE ondersteunt de aanvraag gericht op innovatieve elektrificatie van de procesindustrie. 

Over de achtergrond en de voorgeschiedenis van startnotitie, naar actieagenda en programma en de twee online Tops: lees hier verder.