×

×

Groene Chemie, Nieuwe Economie

Over

Groene kansen

De chemiesector zet vol in op het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord voor 2030. Om ook de doelen van 2050 te halen moet er werk gemaakt worden van de opschaling van verschillende kansrijke innovaties op het gebied van biobased grondstoffen, recycling en proceselektrificatie. Daarmee ontstaat een industrie die draait op duurzame grondstoffen en op nieuwe, op groene energie, gebaseerde productieprocessen.

Het hoofddoel van GCNE is om barrières rondom opschaling weg te nemen, zodat (disruptieve) initiatieven op het gebied van biobased grondstoffen, recycling en proceselektrificatie op kunnen schalen naar industrieel volume. Met deze scope heeft GCNE inmiddels een aantal nieuwe waardeketens gedefinieerd met impactvolle opschalingsinitiatieven van (gevestigde) bedrijven en startende ondernemers, de gamechangers.

Economische kansen

Opschaling van innovaties en nieuwe waardeketens biedt kansen voor nieuwe werkgelegenheid en export van kennis, processen, systemen, producten en diensten. Nederland heeft alles in huis voor het verzilveren van kansen: grote chemieclusters – in Zeeuws-Vlaanderen, Moerdijk, Geleen, Zuid-Holland en Groningen/Drenthe – tal van krachtige bedrijven in de maakindustrie, agri- en recyclingsector, kennisinstellingen en intermediairs voor economische ontwikkeling. Met bedrijven, kennisstellingen, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Triple Helix regio’s, innovatief MKB en scale-up bedrijven kunnen nieuwe ketens gevormd worden, innovaties gefinancierd en opgeschaald en structureel gunstige randvoorwaarden worden gecreëerd.

Deze Actieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie is van nationaal belang.

Over de achtergrond en de voorgeschiedenis van startnotitie, naar actieagenda en programma: lees hier verder