×

×

Uitnodiging webinar Groeifonds Biobased Circular 21 november 10.30-12.00 uur

10-11-2022

Voor de volgende ronde van het Nationaal Groeifonds is een voorstel in ontwikkeling dat een belangrijke boost wil geven aan een nieuwe, op biogrondstoffen gebaseerde bedrijfstak in Nederland onder de titel “BIOBASED CIRCULAR” (BBC).Sluit aan bij het webinar op 21 november met kansen en mogelijkheden voor ondernemers en kennisinstellingen om op basis van biogrondstoffen, circulaire producten en applicaties in een keten vorm te geven aan consortia 

Dit webinar is gericht op ondernemingen in de chemie, bouw, textiel, agrifood (toelevering feedstock), meubelbranche, verpakkingen en overige branches en bedrijven.

De komende maanden wordt het Biobased Circular programma uitgewerkt en ingediend bij het Nationaal groeifonds, waarin diverse met name koolhydraatrijke grondstofstromen worden ontsloten voor op biopolymeren gebaseerde producten en applicaties. Daarbij staan, in volgorde van de waardeketen, bioraffinage, bio-intermediates, biopolymeren, producten, applicaties en hergebruik van materialen centraal. Diverse circulaire waardeketens worden zo gestimuleerd als pijlers voor een nieuwe bedrijfstak in Nederland. Het programma moet Nederland tot één van de koplopers op het gebied van biobased, circulaire chemicaliën en materialen maken.

Op 21 november worden de contouren van het programma gepresenteerd in een online webinar Voor ondernemers en kennisinstellingen zijn er verscheidene kansen en mogelijkheden om aan te haken en samen vorm te geven aan de beoogde nieuwe circulaire bedrijfstak. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om deel te nemen en hierover mee te denken.

Tijd: 21 november van 10.30 – 12.00 uur

Klik voor deelname op de volgende Link

Achtergrond

Het programma wordt momenteel vorm gegeven door: het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie, TKI Agri&Food, Corbion, Cosun, Avantium, WUR, TNO, Universiteit Maastricht, Invest-NL en Circular BioBased Delta. Het ministerie van EZK zal het voorstel, in nauw overleg met de ministeries LNV en I&W, indienen bij de Groeifondscommissie. Het programma wordt mede gesteund door diverse organisaties waaronder de topsector Chemie en de VNCI.

Het klimaatakkoord dwingt ons het gebruik van fossiele grondstoffen af te bouwen naar nul. Belangrijke Nederlandse sectoren moeten een transitie doormaken: de fossiele koolstof die nu de basis vormt voor materialen moet worden vervangen door koolstof uit een hernieuwbare bron. Hiervoor zijn slechts 3 routes mogelijk: Carbon Capture & Utilization (CCU), recycling en biogrondstoffen. In geen enkel scenario kan aan de benodigde hoeveelheid hernieuwbare koolstof worden voldaan met alleen CCU en recycling. Biogrondstoffen vormen een essentiële pijler in een duurzame circulaire samenleving.