×

×

Uitkomst tweede ronde groeifondsen en betekenis voor Groene Chemie, Nieuwe Economie

15-04-2022

Het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) is betrokken bij drie groeifondsaanvragen: AgriBased Chemicals, MaterialenNL en NXTGEN HIGHTECH. De beoordelingscommissie heeft de aanvragen MaterialenNL en NXTGEN HIGHTECH voorwaardelijk en op onderdelen toegekend. GCNE feliciteert de hoofdindieners, het topteam High Tech Systems voor NXTGEN HIGHTECH en de stuurgroep MaterialenNL met de toekenningen. 

Het voorstel AgriBased Chemicals (AC) is helaas niet gehonoreerd. De Initiatiefnemers Platform GCNE en TKI-BBE betreuren de uitslag en beraden zich op een alternatieve wijze waarop de opschaling van suikers als grondstof voor de chemie alsnog van de grond kan komen. Het rapport van de beoordelingscommissie ten aanzien van ABC is positief over de GCNE aanpak van cross sectorale ketenvorming, financiering en beleid. Het onderwerp biogrondstoffen en de aanpak van GCNE zal vervolg krijgen.

Voor de inzet van GCNE in MaterialenNL zal vanuit GCNE de inspanning op afval verder worden vormgeven in samenspraak met het NPPR (Nationaal Platform Plastic Recycling). Voor NXTGEN HIGHTECH volgen verdere stappen, waarbij GCNE Brightsite ondersteunt in de doorontwikkeling op Plasmatechnologie in Geleen.