×

×

Tweede Kamer op dwaalspoor met motie ontmoediging import houtige Biogrondstoffen

03-05-2024

De 2e kamer heeft op 23 april met de motie Teunissen/Postma met 112 stemmen voor (alleen VVD, CDA en BBB tegen) de regering opgeroepen om de import van houtige biomassa sterk te ontmoedigen. Wij vinden deze motie een dwaalspoor omdat het geen recht doet aan de noodzaak voor hoogwaardige inzet van bio-grondstoffen om van aardolie af te komen. Ook is duurzame bosbouw mogelijk zoals we weten van bijvoorbeeld de papierindustrie. 

Hoogwaardige inzet is gericht op het maken van kunststoffen en materialen waarin de biogene koolstof langdurig wordt vastgelegd. Na te streven langdurig gebruik en recycleerbaarheid horen hierbij. Inzet van bio-grondstoffen is een van de weinige mogelijkheden om tot negatieve CO2 emissies te komen. Het is een kans voor het Nederlands bedrijfsleven voor duurzame bedrijvigheid. Het betekent uitzicht voor consumenten om duurzame producten te kunnen kopen.

Bij laagwaardige inzet wordt de bio-grondstof verbrand in elektriciteitscentrales of als brandstof voor mobiliteit. Voor luchtvaart en scheepsvaart met name, zijn bio-grondstoffen voorlopig het enige realistische alternatief voor het vervangen van kerosine en diesel uit aardolie. Helaas komt de nuance van inzet van houtige bio-grondstoffen en het economische belang van groene nieuwe economie niet tot uitdrukking in deze motie.

Concluderend: Om de maatschappij van aardolie af te krijgen zal het gebruik van bio-grondstoffen, vooral hoogwaardig, met factoren moeten toenemen en zouden we de regering willen oproepen om nationaal en internationaal te verkennen hoe op duurzame wijze het volume van bio-grondstoffen, houtige en niet-houtige, kan toenemen.

Het is een internationale opgave om waardeketens te vormen en te versterken. Duurzaam bosbeheer is hierbij aandachtspunt en uitgangspunt. Terecht door de media gesignaleerde misstanden moeten vermeden worden. Met deze aanpak kan Nederland zich profileren en profiteren door een nieuwe duurzame economie op te bouwen. We hebben kennis en kunde, er zijn middelen beschikbaar gemaakt (via bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds). Ook duurzaam bouwen is afhankelijk van bio-grondstoffen. Het is een illusie om de benodigde volumes nationaal te produceren. Import van bio-grondstoffen van binnen en buiten de EU is een must.

Beperken van de ontwikkeling en het potentieel door uitvoering van deze motie ontmoedigt het bedrijfsleven en remt de noodzakelijke ketenvorming. Het vestigingsklimaat in Nederland wordt hier dan ook door geraakt. Voor verdere context verwijzen wij naar het rapport Kennisbasis biogrondstoffen - CE Delft dat in opdracht van Natuur en Milieu is opgesteld.

Lees hier de volledige motie Teunissen / Postma.