×

×

Save the date congres groeifondsaanvragen duurzame materialen I 22 september 2021

04-08-2021

Het Nationaal Groeifonds heeft twee voorstellen op het gebied van ontwikkeling van duurzame materialen gehonoreerd. Deze zomer worden de voorstellen uitgewerkt tot één programma waarin biomassa wordt ingezet voor de verduurzaming van de chemische sector. Daarbij staan materiaaltechnologie, reststroomgebruik en gewasselectie centraal. Het programma moet Nederland tot één van de koplopers op het gebied van duurzame materialen maken.Op 22 september presenteren TKI-BBE (www.biobasedeconomy.nl) en Groene Chemie, Nieuwe Economie de contouren van het programma. Het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden worden uitgenodigd om mee te denken over de kansen en knelpunten.Noteer nu alvast 22 september in uw agenda! Locatie Driebergen-Zeist.