×

×

Oproep aan Tweede Kamer voor doorzetten circulair beleid

09-08-2023

Vanwege de recente val van het kabinet Rutte IV dreigt er onzekerheid te ontstaan rond de voortgang van de noodzakelijke industrietransitie in Nederland naar circulaire producten en materialen. Dit terwijl er momenteel fors geïnvesteerd wordt zowel door de overheid als bedrijven in deze nieuwe circulaire bedrijvigheid. Daarom vraagt het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie de Tweede Kamer om voortgang te blijven maken met circulair beleid en de circulaire beleidsinstrumenten niet controversieel te verklaren.

Recent heeft het Nationaal Groeifonds voorwaardelijk het voorstel BioBased Circular goedgekeurd nadat vorig jaar al het voorstel Circular Plastics was goedgekeurd. Naast deze overheidsprogramma’s wordt er ook door het bedrijfsleven momenteel fors geïnvesteerd om gerecycleerde materialen en biogrondstoffen als alternatief voor virgin fossiele olie in te kunnen zetten voor de productie van nieuwe kunststoffen.

Deze transitie heeft een hoge urgentie en is nog onderbelicht. Vrijwel alle noodzakelijke technologieën staan nog in de beginfase van opschalen, dit wil zeggen, slechts de eerste proeffabrieken komen in zicht, er is nog een lange weg te gaan om de grote op olie gebaseerde processen te kunnen vervangen door hernieuwbare grondstoffen. De impact van deze transitie is zowel op de toeleverende sectoren als de kunststofproducenten enorm.

Stimulerend beleid om obstakels weg te nemen is dan ook nodig. Het platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) is mede hiervoor opgericht. GCNE stimuleert:

  • Het vormen van nieuwe waardeketens door bijvoorbeeld de chemie aan hernieuwbare grondstoffen-leveranciers te koppelen
  • Het toegankelijker maken van kapitaal voor jonge ondernemers in de groene chemie en begeleidt deze ondernemers hierbij 
  • Het oplossen van beleidsknelpunten om de transitie te kunnen versnellen. 


Stimulerend beleid is nodig om met urgentie de transitie ook echt te kunnen realiseren.

In het kader van beleidsvraagstukken heeft GCNE recent het prangende onderwerp “einde afval status” geagendeerd om de inzet van afval voor nieuwe producten vanuit beleid makkelijker dan wel mogelijk te maken. Er gloren diverse vervolg onderwerpen die bij vertraging niet gebaat zijn, zoals bijvoorbeeld het verplichte aandeel gerecyclede en/of biobased content in plastics vanaf 2027. Het is van belang dat wet- en regelgeving die de circulaire economie stimuleert doorgang vindt en dat regels die circulariteit tegen gaan, zo snel mogelijk worden aangepast.

Nederland heeft door de aanwezigheid van een aantal industriële clusters, toonaangevende kennisinstellingen, ambitieuze bedrijven en innovatieve start-ups een uitstekende uitgangspositie om de circulariteit en de grondstoffen-transitie versneld mogelijk te maken. De urgentie is hoog, daarom vragen we u om de circulaire onderwerpen niet controversieel te verklaren en samen met ons te werken aan een toekomstbestendige groene economie.