×

×

No time to waste!

21-11-2022

Heeft u ervaringen met Einde Afval Status? Laat uw stem horen! GCNE wil de transitie naar een groene chemie versnellen. Wij zetten daarbij in op opschaling van innovaties, door ketenvorming, financiering, community-vorming en stimulerend beleid. Binnen beleid focust GCNE momenteel op einde afval status, waarmee afval als grondstof kan ingezet worden: cruciaal als opstap naar een groenere chemie, maar iets waar heel wat bedrijven momenteel nog over struikelen.

Met steun van partner Invest-NL, heeft GCNE aan Ecomatters de opdracht gegeven in kaart te brengen welke ervaringen en lessen bedrijven in de praktijk hebben met Einde Afval Status. Naast desk research en een aantal diepte-interviews willen we via een bredere enquête een goed beeld krijgen van o.a. de noodzaak, bekendheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid ervan. Wij hopen op uw medewerking, zodat GCNE gericht de stem van innovatieve ondernemers kan laten horen!

Klik hier voor de korte enquête. Het invullen van de survey neemt slechts enkele minuten in beslag. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt door Ecomatters. De geanonimiseerde en geaggregeerde resultaten van de survey worden verwerkt in een rapport over Einde Afval Status, met aanbevelingen voor een uniforme aanpak.

Zodra de struikelblokken en oplossingsrichtingen helder in beeld zijn, zal GCNE deze delen met beleidsmakers op provinciaal, landelijk en ook Europees niveau, en uiteraard met onze bredere community van bedrijven. In het voorjaar van 2023 zal GCNE de conferentie NO TIME TO WASTE! organiseren. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om tijdig op de hoogte te zijn van de details.

Meer weten? Neem gerust contact op met Björn Koopmans van Chemelot Circular Hub, die dit thema coördineert: bjorn.koopmans@chemelot.nl.