×

×

Jaarevent Groene Chemie, Nieuwe Economie 11 oktober 2022

04-10-2022

Op 11 oktober vindt het jaarevent van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie plaats in de Kas in Woerden. Wilt u kennismaken met ons nieuwe support programma voor ondernemers die de maakchemie versneld verduurzamen? En wilt u met elkaar in verdiepend gesprek over de successen en uitdagingen bij opschaling? U bent van harte welkom voor ons jaarevent op 11 oktober!

Na een update van de aanpak en vorderingen door GCNE voorzitter Arnold Stokking, gaat onze dagvoorzitter in gesprek met Rinke Zonneveld (Invest-NL) en Marieke Beghtel-Spijkerboer (Ministerie van I&W). Vervolgens is de vloer voor enkele ondernemers die de vergroening van de chemie realiseren: Marissa de Boer (SusPhos), Victor Vreeken (Black Bear Carbon), Gijs van de Molengraft (Gritd) en Kim Meulenbroeks (Renewi). Zij lichten toe wat zij doen en nodig hebben voor opschaling van hun proposities, vanuit de perspectieven ketenvorming, financiering en regelgeving.Na het plenaire programma gaan we met elkaar in verdiepend gesprek over deze thema’s in diverse break-out sessies. Er zijn twee rondes break-out, dus u heeft veel gelegenheid om met de andere genodigden - ondernemers, vertegenwoordigers van de chemieclusters, de ROM’s, corporates, financiers en overheden - kennis te maken en van gedachten te wisselen. 

Het is wegens grote belangstelling niet meer mogelijk om aan te melden voor dit jaarevent.

Het programma vindt plaats op 11 oktober van 14.00 tot 17.00 uur bij de Kas in Woerden, met aansluitend een netwerkborrel. Vanaf 13.30 uur is de ontvangst.

Lees voorafgaand aan de bijeenkomst alvast de inspirerende verhalen van gamechangers die bijdragen aan de ambities van Groene Chemie, Nieuwe Economie op Change Inc.

Het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie staat voor een groene chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen de kans krijgen om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren door het versterken van het innovatie- en ondernemersklimaat. We werken programmatisch vanuit drie onderling afhankelijke invalshoeken: ketenvorming – financiering – beleid, om opschaling versneld mogelijk te maken. De basis ligt in een nauwe samenwerking tussen de (chemische) clusterorganisaties in de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Zuid-Holland en Groningen/Drenthe, de ROM’s uit deze gebieden, betrokken bedrijven en startups, Invest-NL en kennisinstellingen waaronder TNO.