×

×

Green Chemistry Accelerator gelanceerd voor startups

28-07-2022

De Green Chemistry Accelerator is een acceleratieprogramma van Invest-NL en de ROM’s, dat startups in de groene chemie sector voorziet van maatwerkondersteuning om de financiering van pilots en demofabrieken te versnellen. Deze ondersteuning maakt deel uit van het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie

Waarom is deze ondersteuning gelanceerd?

Het opstarten en opschalen van een bedrijf die een sleutel rol speelt in de transitie naar een circulaire, op een niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie is complex. Met name het krijgen van klant commitment en het financieren van pilot en demo fabrieken is erg uitdagend. Hierdoor duurt het lang voordat bedrijven hun waarde in de markt kunnen aantonen. De Green Chemistry Accelerator helpt bedrijfsspecifieke barrières weg te nemen om de marktadoptie te verhogen en de juiste investeerders aan te trekken.

Alles over wat bedrijven mogen verwachten, wat de planning is en hoe aan te melden vind je via deze link.