×

×

Circular Biobased Delta - Chemical Recycling Summit 22 november 2022

21-10-2022

Ontdek de laatste ontwikkelingen en innovaties voor een circulaire kunststofsector en verken mogelijkheden voor samenwerking. Meld je aan voor de ‘Chemical Recycling Summit’ op 22 november, bij Circular Biobased Delta in Moerdijk.Als partners van Circular Biobased Delta, zullen Groene Chemie, Nieuwe Economie en enkele clusterorganisaties zoals Smart Delta Resources, Chemelot en Chemport gezamenlijk invulling geven aan het programma met focus voor opschaling van gamechangers in de groene chemie. 

Ontdek de snelgroeiende sector en hoe chemische recycling helpt bij de transitie naar een circulaire economie. Hoor er alles over tijdens de Chemical Recycling Summit (CRS) op 22 november 2022 in Moerdijk, mede mogelijk gemaakt door Shell en Port of Moerdijk https://circularbiobaseddelta.nl/crs. Chemische Recycling is een van de focusthema’s van Stichting Circular Biobased Delta en de Summit bouwt voort op meer dan 5 inspirerende evenementen rondom dit thema in de afgelopen periode.

Voorlopig programma

Het programma bevat sprekers van bedrijven: Shell, Port of Moerdijk, Unilever, Inovyn. Clusters: Smart Delta Resources, Groene Chemie Nieuwe Economie, Chemelot Circular Hub, Chemport Europe. En overheid: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst. De belangrijkste onderwerpen van de summit zijn het creëren van de waardeketen, het politieke kader, de visie van de regionale clusters, bedrijfspitches en netwerken. Er worden 100 vooraanstaande deskundigen verwacht vanuit grootbedrijf, overheid, onderzoek en mkb; allen werkend aan de toekomst van Chemische Recycling en het duurzaam maken van de chemische industrie. Het unieke van de Summit is, dat we niet alleen in gesprek gaan over de waardeketen, technologie en innovatie, maar ook aan tafel gaan met overheden en uitvoeringsorganen. Regelgeving kan immers doorslaggevend zijn in het commerciële succes.

Ons doel: coalities

Grote chemiebedrijven krijgen de komende jaren te maken met een feedstock-transitie: van aardolie als grondstof naar afvalplastics en organische residuen of bio-grondstoffen. Elk van die trajecten brengt een enorme complexiteit met zich mee. Dat kan geen bedrijf alleen. Daar zijn nieuwe coalities voor nodig, tussen chemiebedrijven, afvalverwerkers, overheden, kennisinstellingen én technologie-startups. Met het Netwerk Chemisch Recyclen ondersteunt de Circular Biobased Delta ondernemers om de kansen te grijpen die deze nieuwe industrietak biedt. De partnerships die nu worden gevormd, kunnen wel eens doorslaggevend worden voor het toekomstige succes. “En een start-up die zich nu weet te verbinden aan een brandowner als Unilever of een chemiereus als Shell kan zijn technologie wereldwijd schalen,” zegt Freek van Eijk, vicevoorzitter van Circular Biobased Delta.

Voor meer informatie en tickets check deze link