×

×

Artikel VNCI: groeifonds-voorstel Biobased Circular: nieuwe chemie

05-06-2023

Het ministerie van EZK heeft, samen met Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie en TKI Agri & Food, het Groeifonds-voorstel BioBased Circular ingediend. Met een efficiënte agrifoodsector en een sterke chemiesector lijkt Nederland uitermate geschikt voor de transitie van fossiel naar biobased.

“We hebben een superefficiënte op fossiele olefinen gebaseerde (petro)chemische industrie, met honderden jaren optimalisatie, waar de afgelopen tijd alle research naartoe is gegaan. De producten leveren bouwstenen zoals PE, PP en ureum voor plastics en kunstmest. Het zijn mooie commodities, met goede specificaties, goed verscheepbaar over de wereld, met wereldmarktprijzen... Onze voorgangers, om het zo te zeggen, hebben dat goed gedaan. Maar nu we met het klimaatissue zitten, moeten we af van die fossiele grondstoffen.” Aldus Arnold Stokking, managing director Brightsite op Chemelot en leider van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie.

De alternatieven zijn CO2, recyclaat en plantaardige grondstoffen. Het Groeifonds-voorstel BioBased Circular richt zich op het laatste. Het voorstel is ingediend door het ministerie van EZK, samen met Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (dat de duurzame transitie in de maakchemie wil versnellen) en TKI Agri & Food (onderdeel van de Topsector Agri & Food). Met een superefficiënte agrifoodsector, een ijzersterke chemiesector met vijf sterke clusters, innovatieve bedrijven die al op basis van plantaardige grondstoffen werken en een uitgebreide kennisinfrastructuur, is Nederland uitermate geschikt voor de transitie van fossiel naar biobased, vinden de opstellers van het voorstel.

Enorm potentieel

De vraag of er genoeg plantaardig materiaal beschikbaar is om de fossiele grondstoffen te vervangen, niet alleen nu maar ook in de toekomst, waarin we naar verwachting nog meer grondstoffen gaan gebruiken, beantwoord Kees de Gooijer met een resoluut “Ja”. Hij is chief inspiration officer bij TKI Agri&Food en is net als Stokking betrokken bij het Groeifonds-voorstel BioBased Circular. “Er is een enorm potentieel aan koolhydraatachtige verbindingen beschikbaar in suiker en in reststromen uit de akkerbouw, de bosbouw en het landschapsbeheer.”

Lees het hele Chemie Magazine-artikel