×

×

BioBased Circular - Veelgestelde vragen

Waarom is Nederland bij uitstek geschikt?

Nederland heeft met de combinatie van een ijzersterke chemische sector, een superefficiënte agrifoodsector en een uitgebreide kennisinfrastructuur sterke troeven in handen om het plan succesvol van de grond te brengen.

Kunnen we niet gewoon stoppen met het gebruik van koolstofverbindingen?

Nee, koolstofverbindingen zijn uniek in hun structuur en toepasbaarheid. Er is geen enkel andere type moleculaire verbinding denkbaar die koolstofverbindingen zou kunnen vervangen.

De koolstofverbindingen komen uit plantaardige bron. Om welke planten gaat het?

In principe is elke plantaardige bron bruikbaar. Het ligt voor de hand om te werken met bronnen die nu al in grote volumes aanwezig zijn of snel op te schalen zijn. Denk daarbij aan reststromen uit de agrifoodsector, snoeihout uit de bosbouw of daartoe geteelde gewassen, zoals suikerbieten, mais of graan.

Hoe zit het met het ruimtebeslag?

Een groot deel van de grondstoffen komen voort uit reststromen uit de agrifoodsector en bosbouw. Voor dit deel van de grondstoffen wordt dus geen extra ruimte in beslag genomen. Daarnaast wordt een beperkt deel van de bestaande teelt van suikerbieten, mais en graan ingezet. Ten opzichte van de huidige situatie wordt ook hier geen extra ruimte in beslag genomen: door een lagere suikerconsumptie, een hogere opbrengst per hectare en een beter gebruik van reststromen kan het huidige areaal met gemak ook de chemische maaksector van grondstoffen voorzien.

Is er maatschappelijk draagvlak?

Jazeker. Het gebruik van biogrondstoffen voor materialen wordt door zowel de Europese als de Nederlandse overheid geaccepteerd. Maatschappelijke organisaties als Natuur en Milieu en natuurorganisaties als Staatsbosbeheer staan achter dit plan. Net als tal van bedrijven, kennisinstellingen, waterschappen, brancheorganisaties en vier ministeries.

Hoe groot is de chemische industrie in Nederland?

De netto omzet in de chemische industrie bedroeg in 2021 € 71 miljard. De sector levert met ruim 2 procent een grote bijdrage aan het Nederlandse Bruto Binnenlands Product. In 2021 werkten er ongeveer 45.000 mensen in de chemische industrie.

Hoeveel CO2-uitstoot wordt bespaard met BioBased Circular?

BioBased Circular voorkomt dat er jaarlijks zo’n 3,5 a 5,8 miljoen ton CO2 extra in de atmosfeer komt. Ter vergelijking: de totale Nederlandse chemie stoot jaarlijks ongeveer 18 miljoen ton uit. Met de vijf productgroepen waar BioBased Circular zich op richt wordt daar dus bijna een derde van afgehaald.

Waarom wel biogrondstoffen voor materialen en niet voor energie?

Door plantaardige grondstoffen in te zetten voor nieuwe materialen worden deze grondstoffen op een hoogwaardige manier ingezet en dragen ze optimaal bij aan een duurzame samenleving. Zowel in de EU als in Nederland is daar consensus over.

Bestaat dit concept al ergens?

Nee, BioBased Circular is uniek. Nederland heeft met de combinatie van een ijzersterke chemische sector, een superefficiënte agrifoodsector en een uitgebreide kennisinfrastructuur sterke troeven in handen om het plan succesvol van de grond te brengen.

Hoeveel gaat het kosten en wat levert het op?

De begroting van het plan bedraagt ongeveer 1,2 miljard euro. Daarvan komt 850 miljoen euro voor rekening van het bedrijfsleven en wordt de overheid gevraagd een bijdrage te leveren van 300 miljoen euro. Investeren in BioBased Circular loont: het Bruto Nationaal Product groeit met dit voorstel zo’n 1,5 a 3,5 miljard.

Wanneer zien we resultaat?

BioBased Circular heeft een looptijd van acht jaar. Gedurende deze periode wordt technologisch onderzoek gedaan, nieuwe productieketens ingericht en worden demo-fabrieken gebouwd. Daarvan kunnen de eerste fabrieken al over vier a vijf jaar in gebruik worden genomen.