×

×

☰ menu

Actieagenda

Op 24 februari 2021 is de actieagenda Groene chemie, nieuwe economie gelanceerd, download hier de actieagenda

Vier vergroeningsrichtingen

De Actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ draait om opschaling van innovaties binnen vier vergroeningsrichtingen:

  • Biomassa als grondstof voor de chemie;
  • Afval als grondstof voor de chemie;
  • CO2 als ‘ontluikende’ grondstof voor de chemie;
  • Nieuwe, innovatieve, op groene elektriciteit gebaseerde processen.

Negen representatieve innovaties

Voor de agenda zijn negen initiatieven doorgrond en begeleid naar een volgende opschalingsstap. Ze zijn illustratief voor de mogelijkheden van innovaties die in potentie in 2025 al concreet kunnen bijdragen aan vervanging van nafta en daarmee CO2-emissiereductie. Om er een paar te noemen: productie van kunststof op basis van geteelde biogrondstoffen, vergassing van plastic afval tot basismoleculen voor nieuwe plastics, het omzetten van rest-CO2 in hoogwaardige carbonaten of het maken van groene waterstof met plasmatechnologie.

Aan de slag met 22 acties

Rond de negen initiatieven zijn acties in kaart gebracht om snel opschaling te kunnen faciliteren. Het gaat om 22 acties binnen negen oplossingsrichtingen: van de vorming van nieuwe ketens, het coachen van ondernemers, het agenderen van de grondstoffentransitie in het maatschappelijke debat, de ontwikkeling van nieuwe financieringsconstructies tot het ontwikkelen en invoeren van nieuwe beleidsmaatregelen.

Naar een programma

Een coalitie van bedrijven, overheden, financiers en belangenorganisaties (de ‘Coalitie’) steunt de doelen van de actieagenda en pakt de uitvoering op

Mogelijke financiering

De timing is goed: regionaal, nationaal en Europees komen nu veel fondsen beschikbaar voor het vergroenen van de chemie en de economie. Meer informatie over strategie en fondsen zijn te vinden in de publicaties ‘Strategische aanpak publieke financiering Groene chemie’ en publicatie ‘Factsheets publieke financieringslandschap Groene chemie’ van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland.