×

×

Achtergrond

Van startnotitie…

Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) is in 2020 tot stand gekomen, op initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid), Brightsite en TNO. De eerste mijlpaal betrof de startnotitie ketentransitie in de procesindustrie.

… naar actieagenda…

De startnotitie was het startsein om te komen tot de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie‘ , die is opgesteld in nauwe samenspraak met de rijksoverheid, diverse provincies, bedrijven, clusters, kennisinstellingen en financiers. Ook de Europese Commissie is volop betrokken bij de actieagenda.

… naar concrete actie

De startnotitie en actieagenda hebben met inzet van de gevormde coalitie en veel partijen geleid tot Programma Groene chemie, nieuwe economie. 

Mede mogelijk gemaakt door

Voor de periode van 2022 tot en met 2023 verstrekken de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Groningen,  Friesland en Drenthe subsidies om de programmatische aanpak te ondersteunen. Ook Invest-NL draagt bij.

De ambitie van GCNE is om op termijn financieel grotendeels zelfvoorzienend te worden, door bijvoorbeeld bijdrages van platformleden, NGF-financiering en andere subsidies en middelen.