×

×

☰ menu

Achtergrond

ENZuid, TNO en Bax & Company hebben het voortouw genomen voor de actieagenda, ondersteund door de drie zuidelijke provincies, het ministerie van EZK, Invest-NL en Brightsite. De agenda is opgesteld in nauwe samenspraak met bedrijven, kennisinstellingen, financiers en andere partijen zoals Havenbedrijf Moerdijk, de ROM’s, Triple-helix organisaties, RVO en de CBBD.

Startnotitie

De eerste mijlpaal in aanloop naar de actieagenda betrof de startnotitie ketentransitie in de procesindustrie, die Focco Vijselaar van het ministerie van EZK op 24 juni 2020 in ontvangst nam tijdens een online top met vertegenwoordigers van DOW, SABIC, VDL, MKB, de Europese Commissie, kennisinstellingen, Invest-NL en overheden.

Bekijk een samenvatting van de online top.

De startnotitie en online top waren het startsein om te komen tot de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie.‘

‘Groene chemie, nieuwe economie’ is een initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland. Voor meer informatie zie www.enzuid.nl