×

×

☰ menu

Achtergrond

Van Startnotitie

De coalitie Groene chemie, nieuwe economie (GCNE) is in 2020 tot stand gekomen, aanvankelijk op initiatief van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid), Brightsite en TNO. De eerste mijlpaal betrof de op initiatief van ENZuid opgestelde startnotitie ketentransitie in de procesindustrie, die de heer Focco Vijselaar namens het ministerie van EZK op 24 juni 2020 in ontvangst nam tijdens een online top met vertegenwoordigers van DOW, SABIC, VDL, MKB, de Europese Commissie, kennisinstellingen, Invest-NL en overheden (bekijk hier een samenvatting van de online top).


Naar Actieagenda

De startnotitie was het startsein om te komen tot de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie‘, die is opgesteld met ondersteuning van het ministerie van EZK samen met de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Deze agenda is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met onder meer bedrijven, clusters, kennisinstellingen en financiers. De officiële lancering van de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ vond plaats tijdens de online top op 24 februari 2021, waarbij ook de coalitie is gevormd om deze actieagenda uit te gaan voeren. De volgende partijen hebben zich bij de coalitie aangesloten middels het tekenen van een coalitieverklaring: Sabic, Cosun, VDL, Port of Moerdijk, Chemelot, Brightlands, Smart Delta Resources, Circular Biobased Delta, Brightsite, Chemport Europe, Brainport Industries, Brainport Development, TNO, BOM, LIOF, NOM, Impuls Zeeland, Innovation Quarter, Invest-NL, VNCI, FME, BISCI en ENZuid, met steun van de topsectoren en de betrokken provincies. Ook de Europese Commissie is volop betrokken in onder meer diverse gesprekken met Diederik Samsom. 


Programma 2022-2023

De startnotitie en actieagenda hebben met inzet van de gevormde coalitie en veel partijen geleid tot Programma Groene chemie, nieuwe economie. Voor de periode van 2022 tot en met 2023 hebben de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Groningen en Drenthe middelen toegezegd om de programmatische aanpak te ondersteunen. Ook Invest-NL zal hieraan bijdragen.

De ambitie van GCNE is om in de komende twee jaar financieel grotendeels zelfvoorzienend te worden, door bijvoorbeeld bijdrages van platformleden, NGF-financiering en andere subsidies en middelen.

In oktober 2021 zijn er drie groeifondsvoorstellen ingediend waar GCNE een aansturende rol had (Agri Based Chemicals) of op een andere manier bij betrokken was (MaterialenNL en NEXTGEN HIGHTECH). De laatste twee genoemde aanvragen zijn onder voorwaarden gehonoreerd.

De start van ‘Groene chemie, nieuwe economie’ in 2020 is mede mogelijk gemaakt door het Economisch Netwerk Zuid-Nederland. Voor meer informatie zie www.enzuid.nl