×

×

☰ menu

Groene chemie,
nieuwe economie

Het platform Groene chemie, nieuwe economie richt zich op het versnellen van de grondstoffentransitie in de maakchemie in Nederland. Een groene chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen de kans krijgen om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren. Het platform wil bijdragen aan het verbeteren van het innovatie- en ondernemersklimaat.

De ambitie is in 2025 substantiële hoeveelheden ruwe olie te vervangen door recycled en biobased grondstoffen, naast toepassing van – op groene elektriciteit gebaseerde – processen. Door het opschalen van innovaties dragen de grote chemieclusters en het toeleverend MKB bij aan de klimaatdoelen en nieuwe werkgelegenheid. Met de actieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie is begin 2022 een meerjarig programma gestart, met een coalitie van grote chemiebedrijven, clusters, bedrijven uit de maakindustrie, agro-, en recyclingsector, financiers, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen.

Er zijn drie groeifondsvoorstellen ingediend waar het platform Groene chemie, nieuwe economie bij is betrokken: Agri Based Chemicals, MaterialenNL en NextGenHightech. 

Nieuws

Lees al het nieuws »