×

×

Vergroening versnellen  met gamechangers

Het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie wil de duurzame transitie in de maakchemie versnellen. Een groene chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen met gamechangers de kans krijgen om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren. Het platform wil bijdragen aan het verbeteren van het innovatie- en ondernemersklimaat in samenwerking met de clusters in de regio's. Nieuwe verbindingen zijn essentieel om een circulaire en duurzame economie te realiseren.