×

×

☰ menu

Groene chemie,
nieuwe economie

“Het kan! De kunststof- en kunstmestproductie omvormen naar een fossielvrije industrie in 2050. Deze mogelijkheid is actueler dan ooit. Binnen ‘Groene chemie, nieuwe economie’ maken de grote chemiebedrijven, mkb, financiële instellingen en overheden daar serieus werk van. Startend vanuit de drie chemieclusters in Zuid-Nederland, met partijen uit de rest van Nederland en over de grenzen. Niet door het waarschijnlijke te managen, maar door het mogelijke te leiden. We werken aan opschaling van innovaties, die bij voorkeur eerst worden gedemonstreerd op de industriële complexen in Zeeuws-Vlaanderen, Moerdijk en Geleen en vervolgens ook geëxporteerd worden naar de wereldmarkt.“

Arnold Stokking, Managing Director Brightsite en aanjager van ‘Groene chemie, nieuwe economie’

De actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ richt zich op het versneld vergroenen van de procesindustrie; te beginnen in Zuid-Nederland. De ambitie is in 2025 substantiële hoeveelheden ruwe olie te vervangen door recycled en biobased grondstoffen, naast toepassing van – op groene elektriciteit gebaseerde – processen. Door het opschalen van innovaties dragen de grote chemiebedrijven en het toeleverend MKB bij aan de klimaatdoelen en nieuwe werkgelegenheid.

De actieagenda vormt het vertrekpunt voor een meerjarig programma, met betrokkenheid van grote chemiebedrijven, bedrijven uit de maakindustrie, agro-, ICT- en recyclingsector, financiers, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen.

Het programma ‘Groene chemie, nieuwe economie’ is geïnitieerd door het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid).

Nieuws

Lees al het nieuws »