×

×

☰ menu

Groene chemie,
nieuwe economie

“Het kan! De kunststof- en kunstmestproductie omvormen naar een fossielvrije industrie in 2050. Deze mogelijkheid is actueler dan ooit. Binnen ‘Groene chemie, nieuwe economie’ maken de grote chemiebedrijven, mkb, financiële instellingen en overheden daar serieus werk van. Startend vanuit de drie chemieclusters in Zuid-Nederland, met partijen uit de rest van Nederland en over de grenzen. Niet door het waarschijnlijke te managen, maar door het mogelijke te leiden. We werken aan opschaling van innovaties, die bij voorkeur eerst worden gedemonstreerd op de industriële complexen in Zeeuws-Vlaanderen, Moerdijk en Geleen en vervolgens ook geëxporteerd worden naar de wereldmarkt.“

Arnold Stokking, Managing Director Brightsite en aanjager van ‘Groene chemie, nieuwe economie’

De actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ richt zich op het versneld vergroenen van de maakchemie in Zuid-Nederland door de weg vrij te maken voor de inzet van alternatieve, duurzame grondstoffen en op groene elektriciteit gebaseerde processen.

De actieagenda vormt het vertrekpunt voor een meerjarig programma met betrokkenheid van grote chemiebedrijven, toeleverende mkb-bedrijven uit de maakindustrie en agro- en recyclingsector, financiers, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen.

De beweging ‘Groene chemie, nieuwe economie’ is initieel in gang gezet door het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid).