×

×

☰ menu

Verbinden en versnellen
groene chemie

Groene Chemie - Nieuw Economie

Aan de slag met gamechangers

Het platform Groene chemie, nieuwe economie wil de duurzame transitie in de maakchemie versnellen. Een groene chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen met gamechangers de kans krijgen om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren. Het platform wil bijdragen aan het verbeteren van het innovatie- en ondernemersklimaat in samenwerking met de clusters in de regio's. Nieuwe verbindingen zijn essentieel om een circulaire en duurzame economie te realiseren.

De ambitie is in 2025 substantiële hoeveelheden ruwe olie te vervangen door recycled en biobased grondstoffen, naast toepassing van – op groene elektriciteit gebaseerde – processen. Door het opschalen van innovaties dragen de grote chemieclusters en het toeleverend MKB bij aan de klimaatdoelen en nieuwe werkgelegenheid. Met de actieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie is begin 2022 een meerjarig programma gestart, met een coalitie van chemiebedrijven, clusters, bedrijven uit de maakindustrie, agro-, en recyclingsector, financiers, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen.

Het platform Groene chemie, nieuwe economie is betrokken bij de groeifondsprogramma's van MaterialenNL en NEXTGEN HIGHTECH en bij de vernieuwde aanvraag BioBased Circular.

Nieuws

Lees al het nieuws »