×

×

☰ menu

Hoe

Opschalen

Het programma wil barrières rondom opschaling wegnemen, zodat (disruptieve) initiatieven op het gebied van biobased grondstoffen, recycling en proceselektrificatie op kunnen schalen naar industrieel volume. In dit systeem werkt het programma aan het zowel structureel als individueel wegnemen van barrières rondom ketenvorming, financiering en beleid. 

De aanpak is te lezen in het Programma Groene chemie, nieuwe economie 2022-2023. De basis en uitgangspunten zijn te vinden in de Actieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie.


Game changers

Het belangrijkste resultaat van het programma voor de komende twee jaar is dat een aantal impactvolle game changers, dankzij ondersteuning en stimulatie van het programma, eind 2023 een opschalingsstap richting industrieel relevante omvang hebben gemaakt en nieuwe, circulaire fabrieken realiseren.

Doel van het programma binnen ketenvorming is het stimuleren van opschaling van (cross-sectorale) ketens rondom initiatieven van game changers die maximaal bijdragen aan de verduurzaming van de maakchemie. Binnen financiering ligt de focus op het bijdragen aan de juiste randvoorwaarden rondom financiering voor opschaling, waaronder ook een support-programma voor game changers. En binnen beleid is dit het aandringen op passende beleid dat vergroening van de chemie helpt versnellen. 

Mogelijke financiering transities

De timing is goed: regionaal, nationaal en Europees komen nu veel fondsen beschikbaar voor het vergroenen van de chemie en de economie. Meer informatie over strategie en fondsen zijn te vinden in de publicaties van begin 2021 ‘Strategische aanpak publieke financiering Groene chemie’ en publicatie ‘Factsheets publieke financieringslandschap Groene chemie’ van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid).

Inzicht in scale up bedrijven o.a. specifiek voor Groene chemie is te vinden op het door ENZuid ontwikkelde scale up dashboard.

Mogelijk gemaakt door:

De uitvoering van het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie wordt in 2022 en 2023 financieel mede mogelijk gemaakt door de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Groningen, Drenthe en Friesland en Invest-NL.