×

×

☰ menu

Hoe

Opschalen

De programmatische aanpak is erop gericht om barrières rondom opschaling weg te nemen, zodat (disruptieve) initiatieven op het gebied van biobased grondstoffen, recycling en proceselektrificatie op kunnen schalen naar industrieel volume. In dit systeem werkt het programma aan het zowel structureel als individueel wegnemen van barrières rondom ketenvorming, financiering en beleid. 

De aanpak is te lezen in het Programma Groene chemie, nieuwe economie 2022-2023 (PDF). De basis en uitgangspunten zijn te vinden in de Actieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie.


Game changers

Het belangrijkste resultaat van het programma voor de komende twee jaar is dat een aantal impactvolle game changers, dankzij ondersteuning en stimulatie van GCNE, eind 2023 een opschalingsstap richting industrieel relevante omvang hebben gemaakt en nieuwe, circulaire fabrieken realiseren.

Doel van GCNE binnen ketenvorming is het bijdragen aan de vorming en opschaling van (cross-sectorale) ketens rondom initiatieven van game changers die maximaal bijdragen aan de doelstellingen van GCNE. Binnen financiering is dit het verbeteren van het ondernemersklimaat door het organiseren van de juiste randvoorwaarden rondom financiering voor opschaling, zodat game changers die maximaal bijdragen aan de doelstellingen van GCNE hun volgende opschalingsstap(pen) gefinancierd krijgen. En binnen beleid is dit het bijdragen aan beleid dat vergroening van de chemie helpt versnellen. 

Mogelijke financiering transities

De timing is goed: regionaal, nationaal en Europees komen nu veel fondsen beschikbaar voor het vergroenen van de chemie en de economie. Meer informatie over strategie en fondsen zijn te vinden in de publicaties van begin 2021 ‘Strategische aanpak publieke financiering Groene chemie’ en publicatie ‘Factsheets publieke financieringslandschap Groene chemie’ van het Economisch Netwerk Zuid-Nederland.

Inzicht in scale up bedrijven o.a. specifiek voor Groene chemie is te vinden op het door ENZuid ontwikkelde scale up dashboard.